Stavbu převzal spolek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)) v předvečer stoletého výročí úmrtí Carla Dittricha mladšího, jenž nechal hrobku vystavět. „Za pět minut dvanáct se našla cesta k záchraně hrobky, která nemá v českých zemích obdoby,” řekla Lucie Radová z Národního památkového ústavu Ústí nad Labem.

Mauzoleum navrhl v roce 1886 berlínský architekt Julius Carl Raschdorff, který je také autorem hrobky německého císaře Fridricha III. v Postupimi. Stěny krásnolipské hrobky jsou pokryty drobnou skleněnou modro-zlatou mozaikou, mimořádné je také technické zázemí. Ke stavbě patří malá kotelna, díky níž bylo možné mauzoleum vytápět. Vnitřní výzdoby se ujal rodák z Krásné Lípy August Frind, z maleb se ale nic nedochovalo.

Renovace za desítky miliónů

Ministerstvo kultury hrobku rodiny Dittrichů vyhlásilo v roce 2006 kulturní památkou. Dlouho se o stavbu nikdo nestaral. Město vlastnilo pozemek a ke stavbě se nehlásilo, objekt tak spadl do rukou státu. Radnice ale nesouhlasila s převodem od státu za korunu. „Obávali jsme se, že investice do oprav bude nad rámec našeho rozpočtu, záchrana bude stát desítky miliónů korun, pokud se bude chtít docílit její tehdejší honosnosti,” řekl starosta.

Z hrobky se po rekonstrukci stane nový turistický cíl.

Z hrobky se po rekonstrukci stane nový turistický cíl.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Úřad proto oslovil spolek Omnium, který se záchranou památek zabývá. „ÚZSVM ze zákona nemůže do majetku pro něj nepotřebného investovat nad rámec základních oprav. Proto nabídl městu nejdříve bezúplatný převod, který ale město podmínilo provedením prací v rozsahu zhruba milión korun,” řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

Nakonec úřad uzavřel smlouvu s Omnium. „Přijaté řešení zajistí potřebnou opravu památky,” dodal mluvčí. Po dohodě z přelomu roku 2017 a 2018 nečekal spolek na přepis do katastru nemovitostí a ihned zahájil záchranné práce. „Byli tu statici, projektant, na začátku května budou odborníci zjišťovat, zda lze zachránit klenbu,” řekl Jakub Děd ze spolku Omnium.

Mauzoleum navrhl v roce 1886 berlínský architekt Julius Carl Raschdorff.

Mauzoleum navrhl v roce 1886 berlínský architekt Julius Carl Raschdorff.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

„Je to na poslední chvíli, deset let střechou zatéká, je prorostlá náletovými dřevinami, ještě nevíme, co vše budeme muset udělat ani kolik to bude stát," uvedl. Spolek nyní bude aktualizovat skoro deset let starý projekt záchrany a konstrukci zevnitř podepře.

Mezitím budou historici pátrat po dalších osudech továrníkovy rodiny, která je velmi známá třeba v městě Žyrardův nedaleko Varšavy. Tam továrník a mecenáš zanechal výraznou stopu v podobě továren nebo třeba mateřské školy pro 1200 dětí. „Každý region má svého podnikatele, ale význam rodiny Ditrrichů daleko překračuje hranice Krásnolipska,” uvedl archivář Jan Němec.