Věži hrozilo kolem roku 1990 zřícení, pro veřejnost byla tudíž na dlouhých 11 let uzavřena. Rozhodujícím prvkem záchranných prací bylo zpevnění jílového podloží a stabilizace základů. Dopomohly k tomu například ocelová lana a přes 800 let starý architektonický skvost byl zachráněn. Zabezpečení by mělo vydržet nejméně 300 let. [celá zpráva]

Šikmá věž v Pise

Na věž smí jen omezený počet turistů.

FOTO: Klára Fischleinová, Novinky

I po znovuotevření 15. prosince 2001 smí na věž ale jen omezený počet turistů, proto se před vstupem tvoří fronty, které si mnozí krátí focením v pozici, kdy památku „přidržují“ před pádem. Jen stěží by se na planetě hledala stavba, před kterou se cestovatelé fotí v tak roztodivných pozicích, jako před šikmou věží.

Věděli jste, že...
Šikmá věž se původně nakláněla na opačnou stranu. Aby stavbu vyrovnali, začali stavitelé k základům házet kameny a větve. Sice tím došlo k jejímu srovnání, později ale začala padat na opačnou stranu.

Téměř 56 vysoká mramorová věž slouží jako zvonice a je spolu s nedalekým baptisteriem a hřbitovem součástí církevního areálu kolem katedrály na Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli). Její výstavba začala už v roce 1173, ale už o rok později se kvůli měkkému podloží začala naklánět. Ačkoli je věž v Pise nejznámější, nejvíce šikmá je čínská pagoda Chu-ču. [celá zpráva]