„Pracovníci Městských lesů vyčistili prostor severní cesty od přebujelé náletové zeleně, jednalo se především o hustý keřový porost. Nadále však zůstává pro veřejnost uzavřena,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Důvodem je podle mluvčí havarijní stav schodiště a zábradlí na trase. Hrozba úrazu je proto důvodem zákazu. Město ale připravuje plány potřebných úprav „V nejbližší době počítáme se zadáním projektové dokumentace na revitalizaci této lokality. Musíme ale počkat na závěry koncepce inženýrských sítí v ulici Hradní v areálu pivovaru, která se v současné době zpracovává,“ uvedla městská architektka Iveta Ludvíková.

Ve spojitosti s existencí pivovaru před hradem a jeho opětovného oživení je třeba vyřešit otázku dešťové kanalizace pod severní cestou. Mimo jiné je komplikací nešťastné vedení dešťových svodů po líci severní fasády pivovaru. Návštěvníkům rotundy svaté Kateřiny a Znojemského hradu zatím slouží jižní přístupová cesta, projít mohou i areálem pivovaru.