Němců v prvním pololetí přijelo meziročně o 32 000 více, Poláků o 19 000 a Korejců o 16 300. Naopak pokles počtu Rusů v hlavním městě letos pokračuje, zavítalo jich do metropole o 25 500 méně. Celkový žebříček cizinců vedou Němci, kterých přijelo 396 282, následovaní Američany (186 643) a Brity (183 446).

Celkově se skladba prvních pozic žebříčku meziročně nezměnila. Čtvrté místo obsadila Itálie, na pátém a šestém místě se prohodily Rusko a Slovensko, o tři příčky si polepšilo Polsko na sedmé místo. V porovnání s prvním pololetím 2015 zpomalil nárůst příjezdů lidí z Jižní Koreje a Číny ani ne na polovinu.

Nejvyšší byl nárůst návštěvníků z Evropy. „Podíl Ruska jako samostatné oblasti meziročně poklesl z 5,9 na 4,6 procenta. Vzhledem k dlouhé době pobytu ale podíl Ruska na celkovém počtu zahraničních přenocování tvořil sedm procent, podíl Asie z důvodu kratší doby pobytu 13,7 procenta,“ uvádí analýza.

Zahraniční turisté tvoří 85 procent návštěvníků metropole. V 1. pololetí ale výrazně přibylo domácích turistů. Oproti loňskému roku jich přijelo o 14,2 procenta víc, celkem 475 480.

„Pokračoval tak již 20 měsíců trvající pozitivní trend, kdy návštěvníků z této kategorie nepřetržitě přibývá,“ uvádí dokument.