Už na jaře byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu páteřní komunikace vedoucí podél jezera, která bude postavena jako náhrada za kdysi zlikvidovanou silnici spojující Most a Mariánské Radčice. Trasa bude kopírovat okraj bývalé šachty u Mostu, která vznikla na místě historického pětatřicetitisícového města.

Vybudování silnice je první etapou k otevření napuštěného jezera. Druhá etapa zahrnuje napojení jezera na přilehlé komunikace a přivedení inženýrských sítí k jezeru. Ministerstvo financí by veřejnou zakázku na dodavatele stavby mělo vyhlásit ještě letos.