Jde o odpad z historických vysokých pecí, v nichž se vyrábělo železo. Připomíná úlomky zeleného nebo černého skla. Při dešti jsou tyto drobné úlomky splavovány do podzemí, kde ničí krápníkovou výzdobu. Záchranné práce přijdou na zhruba deset miliónů korun.

Haldy strusky jsou přímo nad místem, kde se u Rudice na Blanensku propadá do podzemí Jedovnický potok. Celý jeskynní systém je dlouhý zhruba 15 kilometrů. Potok v něm padá do hloubky 90 metrů a vytváří tak jeden z největších vodopádů v Česku. Je ale ukryt před zraky veřejnosti, protože jeskyně je pro turisty uzavřena.

Najít technické řešení bude složité

Voda v podzemí dopadá do zvláštního kamenného útvaru nazvaného Kašna, připomínajícího káď, který postupně plní úlomky. „Snažíme se vypočítat, jaký objem strusky může být v hromadách nad propadáním,“ řekl Právu vedoucí CHKO Moravský kras Leoš Štefka.

Práce by mohly začít v příštím roce a ochranáři na ně chtějí získat dotace z Evropské unie. Na projektu pracují nejen přírodovědci a ekologové, ale i geologové a speleologové. Najít technické řešení bude ale velmi složité. Struska je odpad z vysokých pecí, které nechal v 19. století vybudovat v nedalekých Jedovnicích knížecí rod Salmů. Před sto lety byly zrušeny.

Desetiletí předtím se ale odpad z pecí vyvážel do Rudice. Strusky je tam tolik, že by zaplnila několik nákladních vlaků. Haldy zarostly lesem a nyní jsou součástí jedné z nejcennějších částí Moravského krasu.

Ochranáři vybudovali před třemi lety v korytě potoka několik hrázek z dřevěných kůlů, které měly úlomky zachycovat. Dělníci tam tehdy ručně odkopávali některá místa, strusku vyváželi z této velmi špatně přístupné lokality ve kbelících za pomoci malé lanovky.

Pomůže kaskáda

„Toto opatření ale nepřineslo očekávaný výsledek. Hrázky při vyšších průtocích vody obtékají. Chce to úplně jiné řešení. Hledáme jej již dlouhá léta,“ řekl Právu rudický starosta a speleolog Roman Šebela. Podle něj bude zřejmě nutné břehy potoka zčásti odbagrovat, následně je zpevnit a pak v korytě postavit systém kaskád z vápencových balvanů.

Rudické propadání — Býčí skála je po Amatérské jeskyni druhým nejdelším jeskynním systémem v Česku. Ve slavné Býčí skále našel zakladatel moravské archeologie Jindřich Wankel obětiště z doby železné s kosterními pozůstatky 40 lidí, z nichž většina měla useknutou hlavu. Podle některých teorií byl v jeskyni pohřben velmož i s lidskými oběťmi.