Drábské světničky byly vybudovány na izolovaných pískovcových blocích o výšce zhruba 15 metrů. Jejich dominantou byla mohutná věž chránící vstup na padacím mostě.

„Původně se jednalo o obranné hrady, které chránily stezky. Později se zde začala vyskytovat i husitská vojska, která zimovala u blízkého hradu Valečov. V jedné ze zdejších místností je pozůstatek oltáře se znakem kalichu,“ říká Jan Mertlík, bývalý pracovník Správy CHKO Český ráj.

Oltář se znakem kalichu.

Oltář se znakem kalichu, který je už stěží rozeznatelný.

FOTO: Novinky

Právě tesaný oltář je zdejším nejvýznamnějším objektem, objeven byl v roce 1921. Ale v současnosti už na něm kvůli turistickému ruchu mnoho vidět není.

Osídlení se datuje do 13. století

Mezi jednotlivými pískovcovými bloky vedou žebříky a mosty, aby se návštěvníci dostali do všech koutů. A zdejší výhled skutečně stojí za to, při dobré viditelnosti lze dohlédnout na hrad Bezděz, vrchol Ralska nebo také Ještěd. „Je vidět i komín mladoboleslavské Škodovky, to je takový výborný orientační bod,“ tvrdí Mertlík.

Podle nálezů bylo okolí Drábských světniček osídleno už ve 13. století, hrad byl založen až o dvě století později. Do skalních bloků bylo vytesáno zhruba 30 místností, které sloužily jako zásobárny. Husité obývali hrad kolem roku 1430, po bitvě u Lipan ho opustili.

Z Drábských světniček je krásně vidět do okolí.

Z Drábských světniček je krásně vidět do okolí.

FOTO: Novinky

O stovky let později za doby 2. světové války obývali skály partyzáni z řad horolezců. Model původních Drábských světniček lze spatřit v muzeu v Mnichově Hradišti.