„Hrad se lidem neuzavírá. Naopak, rozšiřujeme návštěvnické možnosti, kromě prostor Kanceláře prezidenta republiky je to i Archiv Kanceláře prezidenta republiky,“ uvedl Ovčáček na dotaz Práva. Odmítl tak informaci některých médií, že Hrad chce omezit pohyb turistů v areálu na organizované skupinky.

Pražský hrad je tedy nově otevřen i tam, kam doposud neměla veřejnost přístup. Do míst, z nichž většina není veřejnosti běžně přístupná ani v rámci pravidelných dnů otevřených dveří. Lidé se dostanou do Jižního křídla Nového paláce, kde nahlédnou do bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě.

V přilehlých salónech s unikátními fotografiemi ze sbírek Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky můžou sledovat proměnu habsburského Hradu na sídlo prezidenta nově vzniklého Československa.

Zpřístupněn bude i kinosál z 60. let 20. století, kde se účastníci dozvědí více nejen o historii Kanceláře i její současné podobě a činnostech, které vykonává, ale také o pravomocích prezidenta republiky. Prohlídky jsou vhodné zejména pro žáky 8. a 9. třídy základních škol, studenty středních a vysokých škol a pro všechny další zájemce o historii, architekturu, právo či českou státnost.