Areál mimo jiné tvoří čtvercová budova kláštera s rajskou zahradou uprostřed, budova fary, několik hospodářských budov a zahrady. Původní areál byl goticky přestavěn, později byl například kostel upraven barokně a klášterní budovy novorenezančně.

Sázavský klášter je opředen řadou pověstí. Jedna je spojena s dodnes fungující zvonicí. Kdo najde na jejích stěnách tři vytesané hvězdy, tomu se prý splní přání.

Zakladatelem kláštera je sv. Prokop, který se narodil kolem roku 970, původně kněz východního obřadu, který se po vyvraždění Slavníkovců uchýlil k poustevnickému životu právě v lesích Posázaví. Odtud také pochází legenda, že sv. Prokop oral s ďáblem. Praví se, že místní obyvatelé spatřili Prokopa, jak ďábla zapřáhl do pluhu a popoháněl ho křížem. Mohlo by to být jedním z vysvětlení vzniku tzv. Čertovy brázdy mezi Chotouní a Sázavou vzdálené kilometr od kláštera.