Lotyši i zahraniční návštěvníci přijíždějí, aby na hodiny zmizeli mezi budovami, které v minulosti sloužily jako ubikace pro sovětskou armádu. „Je to součást naší historie, i když ne zrovna té nejlepší části, protože je spojená se sovětskou okupací. Ale v každém případě je zajímavé základnu vidět a poznat ji, protože v minulosti to nebylo možné,“ tvrdí průvodce Roberts Vicups.

Území základny pokrývá zhruba 1000 hektarů a je rozděleno do dvou částí — vojenské a civilní. První zahrnovala většinou kasárny, zatímco druhá se sestávala z deseti bytových domů, nákupního centra, nemocnice či školy. Svou velikostí je Skrunda v Lotyšsku ojedinělá.

Základna byla postavena během Studené války a hrála klíčovou roli v oblasti protiraketové obrany a sbírání informací. Ačkoliv se ruští vojáci stáhli v roce 1994 z lotyšského území, Skrunda 1 pokračovala ve své činnosti ještě další čtyři roky. Dodnes zůstává pro Lotyše symbolem desetiletí sovětské okupace.