Ve čtvrti Kalijodo žily prostitutky dlouhá léta. Jedná se o chudinskou čtvrť, kterou nyní musejí opustit nejen lehké děvy, ale také ostatní obyvatelé. Kalijodo je poslední ze zhruba 70 podobných čtvrtí, které byly v poslední době zrušeny. Do roku 2019 se indonéská vláda chystá zničit ještě desítky dalších.

Přestože je v Indonésii prostituce nezákonná, ve velkých městech se jí celkem daří. Vláda se proti tomuto druhu obživy proto rozhodla zakročit radikálně – postupnou likvidací jednotlivých domů neřesti a využitím vzniklého prostoru ke společensky prospěšnějším účelům. Například ve čtvrti Kalijodo se mají v blízké budoucnosti zazelenat parky.

Mnoho obyvatel Jakarty s tímto počinem souhlasí a vítá ho. Prostituce podle nich porušuje náboženské hodnoty a také morálku lidí v okolí, jak uvedla agentura Reuters.