„Zejména klamavé informace o destinacích svědčí buď o neprofesionálním přístupu pracovníků cestovních kanceláří a agentur, nebo o úmyslném jednání," uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Přes 44 procent pochybení se týkalo reklamací. Šlo například o neposkytnutí informace o lhůtě k uplatnění reklamace, poskytnutí nepravdivé informace o délce této lhůty či o nedovolené jednostranné prodloužení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace.

Kontroly budou pokračovat

Použití nekalých obchodních praktik inspekce zjistila v devíti případech. „Takový postup prodávajícího je v rozporu s požadavky odborné péče a může spotřebitele přimět k rozhodnutí, které by v případě, že by byl náležitě informován, neučinil. Proto budeme v kontrolách pokračovat, a pokud to bude nezbytné, v opakovaných případech porušení povinností také zvyšovat sankce," dodal Bezecný.

Ve druhém čtvrtletí inspekce provedla 77 kontrol cestovních kanceláří a agentur, porušení předpisů zjistila ve 38 procentech případů.

V činnosti cestovních kanceláří a agentur se Česká obchodní inspekce setkává s opakovanými nedostatky v poskytování informací pro spotřebitele, a to zejména o podmínkách uplatňování práv z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb a v poskytování řádných informací o podmínkách nabízených zájezdů. Proto se v dalším kontrolním období (ve 4. čtvrtletí 2015) zaměří inspektoři především na tyto oblasti. ČOI to uvedla ve své tiskové zprávě.