Když se řekne Gouda, snad každý si představí onen lahodný pronikavě žlutý sýr. V tomto případě je ale řeč o nizozemském městě, po němž sýr dostal svůj název. Nicméně pryč od jídla a hurá za zábavou.

Ve městě Gouda naleznete jako turisté leccos zajímavého - historickou architekturu, poklidnou atmosféru, ale také netradiční herní zážitek. V zastřešeném areálu hřiště zvaném Monkey Town najdete 10 metrů dlouhý labyrint plný skleněnek.

Unikátní atrakce obsahuje 11 000 kuliček, takže si asi dokážete představit ten rachot. Tento hluk je sice tlumen speciálními zdmi a sklem, přesto ho nepřeslechnete. Zní jako tekoucí potok, místy snad dokonce jako vodopád.

Chvílemi se valí po stovkách, jindy se trousí jedna za druhou. Narážejí do překážek, cinkají... Kuličky zdolávají různý terén, z jejich několikaminutového putování, ať už vede kteroukoliv částí labyrintu, člověk jen těžko spustí oči.