Úprava sedmikilometrové stezky z Hamrů na Ostrý přišla na 702 000 korun. Náročnější, ale bezpečnou turistickou trasu zvládnou i rodiče s menšími dětmi. Trasa vede z Hamrů po převážně upravených značených cestách a nabízí dvě nová stání pro kola a čtyři odpočívadla. Na 14 tabulích se turisté dočtou o fauně, flóře, historii kraje i způsobu hospodaření v lesích.

Po novém kamenném chodníku lze dojít na jeden z nejznámějších vrcholů Šumavy — Velký Ostrý v nadmořské výšce 1293 metrů. Po závěrečném více než kilometrovém stoupání čekají turisty výhledy na Královský hvozd, Šumavu i do vzdálenějších částí jihozápadních Čech a Bavorska. „Za příznivé viditelnosti je možné dohlédnout až k alpským vrcholkům v oblasti Dachsteinu," uvedl klatovský lesní správce Libor Hanzlík.

Od kostela na vyhlídku

Další naučnou stezku po obcích, které jsou součástí šumavského střediska Železná Ruda, otevřela tamní radnice na začátku května v Hojsově Stráži. Výchozím místem 17kilometrového okruhu je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Stezka má 11 zastavení, na kterých jsou umístěny informační tabule a na některých odpočívadla.

„Jedno ze zastavení například připomíná hlásku protivzdušné obrany, která kdysi stávala v lesích poblíž obce," uvedl Kříž. Zajímavostí je podle něj původní betonová panoramatická mapa okolí, která se zde zachovala a nyní byla obnovena.

Další zastávkou je vyhlídka na vrchu Liebeshöhe, odkud lze dohlédnout na Královský hvozd. Vybudování naučné stezky přišlo na přibližně 170 000 korun, 85 procent tvořila dotace z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3.