Postupné rozebírání konstrukce místo odstřelu umožní zachránit kola výtahového zařízení, která se stanou součástí pomníku. Ten má být vytvořen na půdorysu šachetní budovy a připomínat historii hlubinné těžby, která v Hamru skončila v roce 1993. Veškeré sanační práce a likvidace stovky objektů mají skončit do konce letošního roku.

Demontáž uranové věže

Průběh demontáže uranové věže.

FOTO: Jaroslav Švehla, Právo

„Materiály bez radionuklidů jsou likvidovány v souladu zákona o odpadech a nekontaminovaná stavební suť je po recyklaci využita na zásypy vzniklých jam. Všechny materiály kontaminované radionuklidy jsou důsledně ukládány v odkališti odštěpného závodu Diamo,“ řekl náměstek závodu Diamo ve Stráži pod Ralskem Ludvík Kašpar s tím, že množství materiálu, který skončí ve speciálním odkališti, je odhadováno na 170 tisíc tun.

Další dva roky se potom bude celý prostor monitorovat, a pokud nebude zjištěna zvýšená koncentrace kontaminantů, může být lokalita rekultivována. Likvidace areálu přijde na skoro 620 miliónů korun, z toho evropská dotace pokryje téměř 288 miliónů.