„Označili jsme nově čtyřmezí, které bylo vytyčeno v době Marie Terezie, když se dávaly hraniční kameny mezi katastry. Udělali jsme tam takový útvar, do kterého si sednete, a jsou tam vyznačeny výseče," uvedl starosta Hostomic Vít Štáhlavský. Hranice území jsou prý také namalovány na stromech.

Čtyřmezí je podle Šťáhlavského pozoruhodné tím, že leží na křižovatce lesních cest a turistických tras. Kříží se v těchto místech červená turistická značka vedoucí z Prahy do Lochovic se žlutou vedoucí z Hostomic do Nového Knína. Díky tomu projde kolem čtyřmezí velké množství turistů, aniž si to uvědomí. Zástupci obcí se rozhodli, že si tato lokalita zaslouží zdůraznit.

„Trojmezí jsou různě po republice i Evropě, ale čtyřmezí je docela ojedinělá věc," podotkl Štáhlavský. V sobotu bude podle něj z každé obce vypraven slavnostní pěší průvod, všichni se pak setkají právě na čtyřmezí. Společně budou opékat buřty a plánováno je i zasedání zastupitelstev všech čtyř obcí. „Protože každé obecní zastupitelstvo smí zasedat pouze na katastru své obce, stoupneme si do vyznačených výsečí a budeme tak na svých katastrech," dodal starosta.