Údolí Svratky u Milov představuje unikátně zachovanou nivu horního toku řeky. "To území je z velké části hospodářsky nevyužitelné, řeka se tam v jarním období rozlévá. Není možné tam umisťovat stavby," uvedl Čech.

První snahy o vyhlášení rezervace se objevily koncem 70. let. Přípravné práce nakonec začaly před čtyřmi lety, správa pak jednala s vlastníky pozemků, obcemi a úřady. Rezervace s navazujícím desetihektarovým ochranným pásmem byla vyhlášena minulý měsíc. Niva tak bude přísněji chráněna.

"Na druhé straně to neznamená, že by to bylo území, kam se nesmí vstupovat, kde se nesmí hospodařit. Ta péče je do určité míry potřebná a v současné době byla z části zanedbávaná," podotkl Čech.

Flora i fauna

Zajistit je potřeba hlavně sečení mokřadních luk, aby nezarůstaly náletovými dřevinami. Pokud se o to chtějí postarat majitelé pozemků, mohou od správy CHKO dostat finanční příspěvek. Na území rezervace roste kromě ostřic, pcháčů a lipnice širolisté i vzácný rdest alpský. Zjara je k vidění fialově kvetoucí orchidej prstnatec májový.

Rezervace je zajímavá i po zoologické stránce, daří se tam obojživelníkům a plazům. Mezi několika desítkami hnízdících ptáků je také hýl rudý, poslední dobou evropsky sledovaný ptačí druh.

"Na meandrech Svratky je docela velká hnízdní populace hýlů, probíhal tam několikaletý výzkum," uvedl Václav Hlaváč, vedoucí Správy CHKO. Kvůli zjištění zimoviště a tras tahů byly samcům hýlů připevňovány geolokátory podobné batůžkům. Zjistilo se tak, že hýli ze Ždárska odlétají na zimu do Indie.