Dřevěné desky s desaterem zachránil před zničením sušický katolický kněz. Až donedávna byly uložené ve farnosti. Sušickou synagogu, postavenou okolo poloviny 19. století, ani její starší předchůdkyni z 18. století, dnes už turisté nenajdou.

Starší synagoga shořela v roce 1923, tu novější město zdemolovalo s celou jednou stranou ulice židovských domků a bývalým pivovarem roku 1964. Ze synagogy se zachovaly jen dvě velké dřevěné desky s desaterem ze svatostánku aron ha-kodeš a také kamenné desky desatera z vnějšího průčelí.

Autor výstavy Michal Chmelenský připravuje fotografie do expozice

Autor výstavy Michal Chmelenský připravuje fotografie do expozice

FOTO: Petr Eret, ČTK/AP

Putovní výstava by se měla až do roku 2015 stěhovat po jednotlivých obcích Sušicka. Expozice vypráví skrze fotografie i jiné exponáty příběhy dnes již zaniklých židovských komunit a rodin, stejně jako příběhy staveb a památek.

Z rituální lázně prádelna

Kromě Sušice byly dříve synagogy třeba také v Hartmanicích, Velharticích nebo Podmoklech. Hartmanickou synagogu před lety zachránilo občanské sdružení, synagoga ve Velharticích slouží od 50. let minulého století jako hasičská zbrojnice.

Výstava představuje také židovské hřbitovy, například v Dlouhé Vsi, dva v Sušici, v Podmoklech a ve Velharticích. Mapuje rovněž dochované židovské rituální lázně - mikve. „Například v Kundraticích se dodnes dochovala malá samostatná stavbička, která ještě před válkou a těsně po ní sloužila jako obecní prádelna,“ řekl autor výstavy Michal Chmelenský.