Nejznámější obcí, která se může pochlubit venkovskými domy ve stylu selského baroka, jsou Holašovice. Malá vesnička se 140 obyvateli vzdálená asi 15 kilometrů západně od Českých Budějovic tvoří součást obce Jankov.

První písemná zmínka o Holašovicích pochází z roku 1292. Letos zaznamenala rekordní návštěvu 100 tisíc lidí zřejmě i proto, že slaví 15 let od zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Patří k pouhým 12 českým památkám, kterým se tato pocta dostala.

Dominantou vesničky je náves s rybníčkem a s malebnými domečky z 18. a 19. století se svérázným štukovým dekorem ve stylu selského baroka. K domům náleží několik desítek dalších staveb, chlévy, stodoly, výměnky, sýpky, brány a různá ohrazení. Unikátní na této vesnici je, že není zakonzervovanou památkou. Domy mají své majitele, kteří tu opravdu bydlí.

Filmová kulisa Malých Chrášťan

Jihočeský rodák režisér Zdeněk Troška rád využívá tamní vesničky pro natáčení svých komedií. Ví, že poskytují bezvadné prostředí, které žádný ateliér nenahradí. Nedávno jeho filmový štáb zakotvil ve vísce Malé Chrášťany u Sedlece, šest kilometrů od Netolic. Scéna s českými hokejisty, která je součástí filmu Babovřesky 2, se točila v soukromé kuchyni a u kamenného stolu ve dvoře wellness hotýlku Boží Oko.

Majitelka patří k těm, kteří zachraňují památky odsouzené k zániku. Před časem koupila na návsi statek v dezolátním stavu. Dnes je z něho příjemný areál s typickými historickými prvky, na což dbali i památkáři. V současné době se pouští do záchrany vedlejšího statku. Pohled do jeho interiérů je tristní.

Malé Chrášťany, víska s 22 adresami a ještě méně stálými obyvateli, má také staletou historii. První zmínka o ní je z roku 1273 v zápisech o výběru daní na rožmberském panství, pod které patřilo celé Netolicko.