Před 200 lety se na téměř totožném místě střetla francouzská armáda se spojeneckými vojsky tvořenými Rakušany, Prusy a Rusy. Francouzů bojovalo 30 tisíc, spojenců postupně do bitvy zasáhl asi dvojnásobek.

Bitva, při které padly tisíce vojáků, trvala tehdy dva dny. Její komentovaná rekonstrukce nyní zhruba hodinu. Výsledek však zůstal stejný: francouzská vojska utrpěla porážku.

Nechyběli ani bubeníci.

Nechyběli ani bubeníci.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

„Bylo to především velké morální vítězství koaličních armád. Spojenci se ujistili, že dokážou Napoleona porazit, když spolupracují,“ vysvětlil divákům moderátor bitvy. Do Napoleonovy konečné porážky v bitvě u Waterloo zbývaly tehdy ještě necelé dva roky.

Podle odhadů policie a počtu aut v okolí se během soboty přišlo do Chlumce na vojenská ležení a doprovodné akce podívat asi 40 tisíc lidí. „Samotné bitvě přihlíželo přibližně 20 tisíc lidí,“ uvedla Magdalena Hanáčková, mluvčí Ústeckého kraje, pod jehož záštitou se akce pořádala.

Přítomní se do rekonstrukce vžili.

Přítomní se do rekonstrukce vžili.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Rekonstrukcí bitvy vyvrcholily Napoleonské slavnosti, které přišly na zhruba pět miliónů korun. Začaly už v červnu v Ústí nad Labem, kde si lidé mohli každý týden připomenout jednu zúčastněnou zemi, její hudbu, divadlo, ale i gastronomii.

Dokonce se i střílelo.

Dokonce se i střílelo.

FOTO: Libor Zavoral, ČTK

Pozadu nezůstala ani okolní města. Napoleonské období v Teplicích mapuje výstava ve zdejším regionálním muzeu a včera si zde bitvu v nedalekém Chlumci připomněli odhalením sochy cara Alexandra I., člena protinapoleonské koalice.