Britský letecký dopravce nechal nasbírat na Islandu tunu vulkanického prachu, aby následně mohl vyzkoušet a určit, zda je bezpečné létat skrz vulkanické oblaky. Jejich test bude využívat droboučký prach, který byl nasbírán na zemi a následně bude během zkoušky vynesen do vzduchu.

Testu se budou účastnit dva letouny společnosti Airbus. Jedno letadlo vynese prach do výšky a následně jej vypustí do ovzduší. Druhé letadlo pak bude zkoušet novou technologii AVOID, která by měla být schopna nalézt v ovzduší částečky sopečného prachu a pilota na ně upozornit v dostatečném předstihu, aby se jim dokázal vyhnout.

Britské aerolinky uvádí, že použijí dva satelity, aby bylo jisté, že bude technologie AVOID adekvátně otestována.

"Je to perfektní vědecký experiment. Budeme přesně vědět, kolik popílku bylo umístěno do atmosféry, stejně tak jako jeho koncentraci a složení. Technologie pak vše změří a vyhodnotí. Software se spoléhá na infračervené senzory vyvinuté americkou armádou, které dokážou určit přítomnost popílku v ovzduší až na 100 kilometrů. Následně pak poradí pilotům a leteckému dispečinku, jak by měly stroje letět dál," uvedl autor technologie Fred Prata.