Nová výstava příbramského Hornického muzea dokumentuje historii a přírodní krásy jednoho z nejmalebnějších úseků Vltavy, od Županovic po někdejší Svatojánské proudy. Připomene také nejstarší osídlení této oblasti v pravěku, ale i těžbu a zpracování zlata a kamene v okolních lomech, z něhož byla postavena velká část objektů v Praze i jinde.

Živohošť na dopisnici z přelomu 19. a 20. století s kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. I takové exponáty budou na výstavě k vidění.

Živohošť na dopisnici z přelomu 19. a 20. století s kostelem sv. Fabiána a Šebestiána. I takové exponáty budou na výstavě k vidění.

FOTO: Archiv Hornické muzeum Příbram

Zvláště je návštěvníkům výstavy nastíněna kouzelná tvář této části středního Povltaví před vznikem Slapské a Štěchovické přehrady. Expozice vznikala několik let, především díky dobré spolupráci obce Chotilsko s Hornickým muzeem Příbram a dalšími partnery, za finanční podpory EU.