Stáří chrámu bylo stanoveno na pět tisíc let. Do objektu o rozměrech sedm krát osm metrů, postaveného z kamenů a zdobeného žlutou a červenou omítkou, vedla jen úzká brána.

„Objev potvrzuje, že Lima byla již od vzniku nejstarších kultur před objevem keramiky náboženským, hospodářským a správním centrem oblasti,“ tlumočil náměstek ministra kultury Rafael Varón názor archeologů.

Dosud totiž převládá názor, že území bylo rozdrobeno do malých kulturních center. Nález takto starého chrámu, zasvěceného univerzálnímu božstvu, ohni, ukazuje spíše na jednotící funkci někdejšího sídliště pro několik stovek lidí.