Návštěva turínského muzea není pro každého. Pohled na stovky voskových hlav, pod kterými jsou popisky jako "Zloděj" či "Vrah" je totiž drsně naturalistický. Lombroso byl toho názoru, že kriminalitu v sobě člověk běžně nemá a domníval se, že jej k tomu nepřivádí ani společnost. Měl za to, že kriminální individua jdou poznat podle určitých rysů obličejových rysů, tvaru lebky či typu těla. Poznávacích znamení vedl Ital desítky.

Mnoho částí těl vystavených v muzeu Ital vyzískal z vězení bez souhlasu členů rodiny. Paradoxně, teď se po dlouhých letech ozývají členové dotčených rodin s tím, že nastal čas vrátit těla jejich předků. Muzeum však trvá na tom, že nejde o nějakou zvrhlou výstavu, ale unikátní náhled do důležité éry italské vědy.

Skutečností je, že značná část Lombrosovy práce byla později značně zdiskreditována, avšak právě on byl jedním z prvních vědců, který se začal zabývat více než trestnými činy právě motivy, návyky a rysy kriminálníků. Tím se stal nepsaným otcem moderní kriminologie.

V muzeu je vystaveno na 400 lebek, kostry, modely hlav kriminálníků, fotografie a zápisky, které si italský vědec k lidským ostatkům pořizoval.