Česká školní plachetnice La Grace, která je replikou korzárské lodi ze 17. století, ztroskotala v noci z 25. na 26. října ve španělském letovisku Marbella při cestě na Kanárské ostrovy, kde měla strávit zimní sezónu.

Záchranným pracím předcházelo zjišťování rozsahu poškození plavidla, sdělila mluvčí. "La Grace přestála neuvěřitelnou bouřku. Její trup vydržel silné vlny, tím dokázala, že má právo žít dál," komentoval své rozhodnutí jeden z majitelů lodi Josef Dvorský. Vnitřní vybavení lodi je nicméně zničeno. V době bouřky téměř celou loď zalévaly vysoké vlny. Pokud se záchrana bude dále dařit, z volného moře by mělo být plavidlo odvlečeno do loděnice v přístavu Algeciras, kde bude provedena oprava.

Česká školní plachetnice La Grace, která je replikou korzárské lodi ze 17. století, ztroskotala v noci z 25. na 26. října ve španělském letovisku Marbella při cestě na Kanárské ostrovy, kde měla strávit zimní sezónu.

Česká školní plachetnice La Grace je replikou korzárské lodi ze 17. století.

FOTO: Klub La Grace , ČTK

Dvorský koordinuje záchranu lodi se skupinou 11 dobrovolníků přímo na místě. Z Česka je podporuje klub přátel lodi La Grace, jemuž se podařilo shromáždit na záchranu unikátního plavidla přes milión korun. Přitom jen vyproštění a odvlečení lodi přijde podle odhadů na dva až deset miliónů korun. Plavidlo bylo však také pojištěno.

La Grace je pojmenována podle lodi pobělohorského exulanta, rodáka ze středočeského Mšena Augustina Heřmana. Dva roky ji stavěly stovky dobrovolníků v Egyptě. Na vodu byla spuštěna v prosinci 2010 a plula Rudým mořem, Středozemím, Atlantikem i Karibským mořem.

La Grace ztroskotala v noci z 25. na 26. října ve španělském letovisku Marbella při cestě na Kanárské ostrovy, kde měla strávit zimní sezónu.

La Grace ztroskotala v noci z 25. na 26. října ve španělském letovisku Marbella při cestě na Kanárské ostrovy, kde měla strávit zimní sezónu.

FOTO: fotobanka Profimedia

Český námořník Augustin Heřman ve službách nizozemské Západoindické společnosti v 17. století několikrát přeplul Atlantik. Po osamostatnění se usadil v tehdejším Novém Amsterodamu, dnešním New Yorku. Tam zakoupil loď La Grace (Půvabná) a přepadal s ní španělské obchodní lodi v karibské oblasti. Později se stal největším vývozcem indiga a tabáku v Americe, získal veliké panství v Marylandu a byl povýšen do šlechtického stavu.