Na společné schůzce na Modravě se na tom shodli ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jiří Mánek s ředitelem Národního Parku Bavorský Les Franzem Leiblem. „Nejnovější výsledky monitoringu zřetelně ukázaly, že vedení trasy skrz Luzenské údolí představuje pro populaci tetřeva nejsnesitelnější řešení. To dává dobrou perspektivu pro jeho otevření,“ řekl Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Stávající alternativní trasa Březníku k hranicím po úbočí Špičníku je z pohledu ochrany přírody méně vyhovující. Jako nejlepší řešení se jeví trasa vedená středem Luzenského údolí, která je zpevněná a netvoří vhodný biotop pro chráněného tetřeva. „To jasně vyplývá i z tříletého česko-bavorského monitoringu výskytu tetřeva hlušce v dané oblasti,“ konstatoval ředitel Leibl.

Trasa by vedla přímo Luzenským údolím. Nejblíže položenou obcí vzhledem k Modrému sloupu je Modrava. Tři kilometry odtud je vzdálený Březník, ve kterém je zřízeno informační středisko Národního parku Šumava.

„V případě, že by se podařilo stezku Luzenským údolím otevřít, bylo by to pouze ve velmi regulovaném režimu. Stezka by zůstala po většinu roku uzavřena tak, aby byť jen hypotetické rušení vzácného tetřeva bylo omezeno na co nejmenší míru. Trasa by byla otevřena pouze pro pěší a pouze od poloviny července do poloviny listopadu. I přes tyto zásadní regulativy by to byl důležitý signál pro návštěvníky Šumavy, kterým chceme krásu Šumavy ukazovat. Modrý sloup má dnes z Čech i z Bavorska absolutní prioritu,“ dodal Mánek.