Město, kde se stýká řeka Rýn s řekou Moselou, založili před 2000 lety Římané a nazvali ho Castellum apud Confluentes – Hrad na soutoku. Místo, kde se Mosela vlévá do Rýna, se nazývá Deutsches Eck – Německý roh, a je na něm umístěn monumentální památník s jezdeckou sochou císaře Viléma I. z roku 1897.

Soutok Rýna a Mosely v Koblenzi

Soutok Rýna a Mosely v Koblenzi

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

Město je obklopeno malebnou krajinou, která je protkána sítí cestiček, stezek a alejí a skvěle se hodí pro pěší i cykloturistiku v prostředí vinic, ze kterých pochází slavné rýnské a moselské víno. Horní údolí středního Rýna zahrnující i Koblenz je součástí světového dědictví UNESCO.

Procházka z Florinsmarktu na Münzplatz a Jesuitenplatz vede kolem historických monumentů, jakými jsou středověké kostely (Florinskirche, Liebfrauenkirche) a nádherně restaurované měšťanské domy. Ze starého města není daleko k břehům Rýna a Mosely, které lákají ke klidným procházkám a pozorování člunů a lodí.

V Koblenzi se každý rok v srpnu koná neobyčejný festival ohňostrojů Rhein in Flammen (Rýn v plamenech). Kromě toho probíhá v Koblenzi kulturní program celý rok – koncerty klasické hudby před Kurfiřtským palácem, vokální koncerty v zámku Stolzenfels i řada pouličních festivalů.

Ehrenbreitstein

Pevnost Ehrenbreitstein naproti soutoku Rýna a Mosely je druhou největší zachovanou pevností v Evropě. Byla postavena mezi lety 1817 a 1828, ale její úplný počátek je datován do 1. stol. našeho letopočtu.

V 11. století sloužil původní hrad jako sídlo trevírského arcibiskupa, ten stavbu rozšířil a opevnil. V roce 1815 nařídil císař Vilém I. zásadní rozšíření Koblenze a jeho dobudování do podoby opevněného města, které v té době nemělo v Evropě konkurenci.

Paláce a zahrady

Kurfiřtský palác v neoklasicistním francouzském stylu byl vybudován v roce 1786 na příkaz kurfiřta Clemense Wenzeslause. Ten se jako první z hodnostářů přestěhoval z pevnosti Ehrenbreistein na opačný břeh Rýna. V letech 1850–1857 v paláci sídlil císař Vilém I. se svojí ženou, císařovnou Augustou. Císařovna pozvala do Koblenze krajinného architekta Petera-Josepha Lenného, aby upravil levý břeh Rýna. Dnes jsou tato místa známá jako Zahrady císařovny Augusty (Kaiserin-AugustaAnlagen).

Deutschherrenhaus v Koblenzi byl prvním sídlem řádu německých rytířů v Porýní. Současná budova je jediná z původního komplexu, která přestála bombardování během druhé světové války.

Je tu také Deutscher Kaiser (Německý císař), rezidenční věž postavená arcibiskupem Konradem von Lengenfeldem na přelomu 15. a 16. století. Tato budova je jedinou stavbou v historickém centru Koblenze, která přežila válečné časy téměř bez poškození.

Údolí středního Rýna

Horní údolí středního Rýna, 65 km dlouhá oblast táhnoucí se od Koblenze k městům Bingen a Rüdesheim, je považováno za jednu z nejnádhernějších a nejstarších kulturních krajin Evropy. Bohatství a krása středního Rýna byly v roce 2002 uznány za součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Tato oblast je odedávna inspirací malířů, básníků, filozofů a hudebních skladatelů. Řeka tu dramaticky protíná břidlicové hory, města a vesnice se vinou podél břehu jako šňůra perel, to vše v kombinaci s nespočetnými vinicemi. Někdejší významnou obchodní cestu střeží mezi Koblenzem a Bingenem na čtyři desítky hradů a pevností.

Koblenz

Někdejší významnou obchodní cestu střeží mezi Koblenzem a Bingenem na čtyři desítky hradů a pevností.

FOTO: fotobanka Profimedia

Po březích Rýna vede pečlivě upravená cyklistická stezka vybavená vším, co putující turisté potřebují. V každé obci jsou na nábřeží restaurace a kavárny s venkovními zahrádkami a s „velkokapacitními“ stojany na kola. Také penzióny, které na březích veletoku stojí, zdůrazňují, že jsou v nich cyklisté vítáni.

Cyklistům, kteří jsou ubytováni v jednom místě a každý den vyrážejí na výlet, slouží motoráček, který pendluje mezi Koblenzem a Bingenem. Je zařízen na převážení kol, takže cestu tam nebo zpět lze absolvovat vlakem.

Vzhůru proti proudu

Údolí dolní Mosely se rozkládá mezi městy Koblenec a Burgen. Díky břidlici a prosluněným strmým svahům tu rostou hrozny toho nejlepšího ryzlinku. Milovníci vína se mohou vydat vzhůru proti proudu řeky a navštívit vinné sklepy i místní vinné a folklórní festivaly nebo mohou jít na pěší túru kolem vinic. Nic z toho se samozřejmě neobejde bez ochutnávky vína, která je pro zájemce připravena téměř na každém kroku.

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

Ani údolí řeky Lahn nezklame milovníky přírody a památek. Lahn, údajně nejromantičtější z německých řek, vtéká do Rýna naproti hradu Stolzenfels v Lahnsteinu (asi 8 km nad Koblenzem). Nádhernou krajinu s hrady, šlechtickými sídly, kostely a kláštery je možné projít pěšky, projet na kole nebo si vychutnat netradiční výhledy na okolní krásy při splouvání řeky na kánoi.

Informace
Do Koblenze se dostanete rychle a levně letadlem přes Kolín nad Rýnem, kam z Prahy denně létá německá nízkonákladová letecká společnost.
www.koblenz-touristik.com
www.romantischer-rhein.de