Jako všude i tady tvoří dominantu hřbitovní kostel, v jehož interiéru zůstaly zachovány nejstarší nástěnné románské malby v jižních Čechách. Nechybí ani kovaná brána, mramorové pomníky či pečlivě uhrabané cestičky. A přece se tomuto poklidnému místu ukončených životních cest žádné další u nás ani v Evropě nepodobá. Nikde jinde totiž nenajdete hřbitovní zeď, kterou tvoří 85 kapliček zdobených lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy.

Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

FOTO: František Petrák

Nápad páně farářův

Všecko to začalo, když zdejšímu faráři Vítu Cízovi zemřela v roce 1840 maminka a brzy po ní se na věčnost odebrala i jeho sestra. Vztahy v rodině byly pevné, a tak chtěl albrechtický duchovní pastýř co nejdůstojněji uctít památku svých milovaných. Rozhodl se proto, že nad jejich hroby budou stát malé kapličky.

Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

Nápad výklenkových kapliček se zalíbil i ostatním farníkům.

FOTO: František Petrák

Měl představu vždy tří vedle sebe, tu poslední neobsazenou tedy sám zaplatil jednomu z albrechtických chudých, který právě zesnul. Nápad výklenkových kapliček se zalíbil i ostatním farníkům. A tak v letech 1841-1850 byly postaveny kromě tří pozdějších všechny ostatní. Mnozí si je dokonce pořídili, i když jim ještě nikdo blízký nezemřel.

Poučné i úsměvné

Všechny kapličky zdobí obraz patrona zesnulého, namalovaný Františkem Mikulem z Jinína u Strakonic. A pan farář vymyslel pro každou z nich rovněž rýmovaný epitaf vztahující se k životu člověka, který zde odpočívá. Ale vůbec nejde o texty oslavné, často jsou půvabně dvojsmyslné, jako třeba ten nad hrobem místního hrobníka. Své kapličky se nakonec dočkal i pan farář, jehož životní pouť skončila poslední den roku 1864. Je v ní zachycen výjev z Poslední večeře Páně.

Dnes už barvy v kapličkách vybledly, povrch fresek je oprýskaný. Podepsalo se na nich počasí i necitlivé zásahy lidí. Ale Albrechtice, jimž od roku 2007 patří, hřbitov od té doby opravují. Zatím se to podařilo u hřbitovní zdi za víc než milión korun.

Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou

Všechny kapličky zdobí obraz patrona zesnulého, namalovaný Františkem Mikulem z Jinína u Strakonic.

FOTO: František Petrák