Město už zahájilo turistickou sezónu a pro návštěvníky připravilo řadu novinek. Jedna z nich je v Karlovarském kraji poměrně ojedinělá. Je to audiovizuální průvodce. Malý přístroj umožní navštívit jednotlivá místa prohlídkové trasy v libovolném pořadí a vlastním tempem.

Průvodce je vybaven sluchátky, malým displejem a k dispozici je celkem pět jazykových verzí komentáře. Jeho specialitou je pak nahrávka ve znakové řeči. Symbolem Chebu je bezesporu Špalíček. Ten tvoří komplex jedenácti domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů.

Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad, střežený Černou věží. Za kamenným opevněním hrad skrývá evropský unikát – vzácnou dvoupatrovou románskogotickou kapli.

Hrad byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě slovanského hradiště z 9.–11. století. Ve druhé polovině 15. století byla k paláci císařské falce přistavěna hospodářská budova, ve které byli 25. února 1634 zavražděni Valdštejnovi důstojníci.

Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejlépe dochovanou a nejcennější stavbou falce je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly.

Ochutnejte Císařský pramen

Za procházku určitě stojí také naučná stezka ve známé nedaleké Národní přírodní rezervaci SOOS. Jedná se o rozlehlé slatiniště a rašeliniště s vývěry minerálních pramenů a výdechů oxidu uhličitého. Prohlédnete si zde známé bahenní sopky a ochutnáte Císařský pramen.

Rezervací vede jeden kilometr dlouhá trasa, k dispozici jsou dvě muzea, volně přístupná stanice pro poraněná zvířata a obora s daňky. Kdo chce vidět sopku, má také možnost. Nad Františkovými Lázněmi je vidět jižně od města zalesněný pahorek, ke kterému směřuje cesta lemovaná alejí, která vede ke Komorní hůrce. Právě ta je naší nejmladší činnou sopkou.

Vznikla ve starších čtvrtohorách jako poslední dozvuk silné vulkanické činnosti na Chebsku. Na jejím výzkumu se podílely tak významné osobnosti, jako byl Johann Wolfgang Goethe nebo hrabě Kašpar Šternberk.