Spěšný parní vlak sv. Jiří vyjíždí v 8.17 hod. z nádraží v Praze Braníku. Zastaví na Hlavním nádraží v 8.54 hodin, v Praze Holešovicích v 9.07 hodin, v Roztokách, v Libčicích, v Kralupech nad Vltavou, na zámku v Nelahozevsi, ve Ctiněvsi a jízdu ukončí ve Zlonicích ve 12.08 hodin.

Parní vlak bude sestaven z historických vozů 3. třídy s dřevěnými lavicemi včetně bufetového vozu. Kromě občerstvení bude zajištěn i prodej upomínkových předmětů a pro zájemce bude k dispozici razítko vydané u příležitosti parní jízdy.

Železniční muzeum vzniklo ve Zlonicích na popud úspěšné výstavy historických vlaků a lokomotiv, která se uskutečnila roku 1997. Po nezbytné přepravě mobilních exponátů byl v roce 1998 nově veřejnosti zpřístupněn depozitář průmyslových lokomotiv a nákladních vozů.

Lokomotivy cukrovarských tratí

Postupné rozšiřování sbírek a restaurování exponátů vedlo ke sbírkovému fondu asi 200 exponátů a souborů. K nejzajímavějším exponátům patří nejmenší dochovaná normálně rozchodná parní lokomotiva v České republice vyrobená firmou Orenstein & Koppel roku 1913 a elektromechanické stavědlo Siemens & Halske z roku 1902.

Sbírkový fond je zaměřen především na lokomotivy cukrovarských železnic, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení vyrobené do roku 1939.

Nejmladší exponáty z padesátých let minulého století doplňují sbírku tak, aby návštěvníkům komplexně přiblížila i postupné ukončení této etapy technického a společenského vývoje.

Pokud nepojedete až do Zlonic, můžete vystoupit na zastávce Ctiněves, odkud je to již jen kousek na památnou horu Říp, kde se koná 24. dubna tradiční pouť.

Pro dospělé činí zpáteční jízdné v parním vlaku 240 korun, polovinu děti od 6 do 15 let. Děti do šesti let mají dopravu zdarma bez nároku na místo k sezení.

Předprodej jízdenek a místenek byl zahájen 25. března na nádraží Praha Braník denně od 7 do 18 hodin. Podrobnější informace v železniční stanici Praha Braník na telefonu 972 228 853.

Více se dozvíte na:
http://zmzlonice.draha.net
http://www.krabcice.cz/rippout.htm
www.parnijizdy.ic.cz