Na protilehlé straně náměstí, u gotického kostela Narození Panny Marie, se jako protipól tyčí věž Bílá, původně zvonice. Klatovy mají i svůj zázrak, vztahuje se ke kapli Zjevení Panny Marie označované jako Chaloupka.

Výhled z Černé věže

FOTO: fotobanka Profimedia

Postavena byla v roce 1696 na místě chalupy místního ševce. Rodina vlastnila obraz Panny Marie a když jej chtěla prodat, stal se 8. července 1685 zázrak – na čele Panny Marie se objevil krvavý pot.

Symbolem města je Černá věž.

Symbolem města je Černá věž.

FOTO: Jindra Pašková, Právo

Královské město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1260. Jeho ochranu zajišťovaly dvojité, až 12 metrů vysoké kamenné hradby. Nejzachovalejší část a dvě kruhové bašty najdete na východní straně, na severní se nalézá židovský hřbitov.

O rozvoj města se přičinili jezuité, když v polovině 17. století vystavěli jezuitský chrám a řádové koleje. O sto let později se Klatovy staly městem krajským.

Krajkářský klub udržují Klatovští dragouni

O historii více napoví stálá expozice Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Představuje ale i aktivity místních občanů sdružených do spolků. Pod křídly muzea dokladuje krásu ruční práce Krajkářský klub, o udržení tradice se starají i Klatovští dragouni.

Neodmyslitelnou součástí města je Klatovský karafiát. Letos je mu už 197 let, pěstovat se tu začal v roce 1813. Přehlídka jeho krásy v zahradě naproti muzeu připadá vždy na čas červencové pouti. Klatovský karafiát nenajdete jinde na světě. Zdejší zahrádkáři jich mají na 60 druhů, přitom jediný druh se šlechtí až sedm let.

Město Klatovy

Náměstí v Klatovech

FOTO: fotobanka Profimedia

Městem vede nově vybudovaná cyklostezka. Navazuje na ní několik cyklotras propojujících Klatovsko se Šumavou. Okolí nabízí dobré podmínky i pro pěší turistiku, k využití je široká síť značených cest, které zavedou zájemce do zalesněné oblasti Švihovské vrchoviny. Východním směrem od města je přírodní park Plánický hřeben.