Hry se může zúčastnit úplně každý. Ani není třeba žádného speciálního úboru. Podle pravidel by správné hřiště měla být libovolná plocha kdekoli na zeměkouli o rozměrech 6-8 krát 6-8 metrů. Na stránkách Unie připomínají, že se lépe hraje woodkopf nedaleko hospody.

Vysoké nároky na balanc a vyrovnanou osobnost

"Hra klade vysoké nároky na vyrovnanost a vybalancovanost osobnosti, současně tyto osobnostní předpoklady pomáhá vybrousit k naprosté dokonalosti. Prognostici všech politických přesvědčení jednoznačně předvídají Woodkopfu skvělou budoucnost," řekl Ivan Řezáč, náčelník Unie Woodkopfu.

Mezi známé tváře, které holdují této hře, patří herec Ivan Trojan, Martin Stránský, Daniel Hůlka, režisér Lukáš Hlavica a další. "Příští rok určitě plánujeme okolo 10. července klání ve Zlaté Koruně, opět v areálu Kláštera. V září se můžete těšit na další ročník mistrovství světa ve woodkopfu," vysvětlil Ivan Řezáč.

Jako nástroj slouží dřevěný kvádr neboli fošna o rozměrech 200 cm x 16 cm x 2 cm o váze 3 - 4 kg. Povrchová úprava fošny není striktně nařízená, jen s výjimkou místa, kde se hráč dotýká hlavou. Zde je nutné, aby byla ohoblovaná a dokonale rovná. 

Přísná pravidla

Souboj probíhá vždy mezi dvěma hráči, kdy si každý položí na hlavu svoji fošnu. Na pokyn rozhodčího se soupeři snaží volným dotykem své fošny srazit fošnu protihráče tak, aby spadla na zem. 

Povolen je přitom pouze dotyk "fošna na fošnu", či "fošna do fošny" či "fošna pod fošnu". Je zakázáno dotknout se soupeřova těla, jak tělem, tak fošnou. Za nepřípustný je považován jen náznak takového útoku.

Hráč nesmí vystoupit z hřiště a nesmí se fošnou dotknout země, což je kvalifikováno jako pád fošny na zem. Tento pád fošny přináší soupeři bod. Počet bodů potřebný k vítězství určí organizační výbor turnaje, rada starců nebo náčelník unie.

Ke každé hře je potřeba jednoho až tří rozhodčích, kteří nejprve před utkáním kontrolují způsobilost jak hráčů, tak fošen. Jejich rozhodovací právo je absolutní. Organizátoři hry doporučují, aby při rozhodování měl hlas hlavního rozhodčího stejnou váhu jako dva hlasy čárových rozhodčích.

V případě rovnosti hlasů se utkání opakuje, nestanoví-li náčelník Unie Woodkopfu jinak. Všechny rozpory řeší rozhodčí nebo náčelník Uniie Woodkopfu, popřípadě Rada starců.