Zaplatíte-li dovolenou v lednu, netušíte, co všechno vás do července, kdy na ni odjíždíte, může potkat. Pokud na dovolenou nebudete moci odjet, cestovka vám naúčtuje stornovací poplatky, které mohou činit i sto procent ceny zájezdu. V případě, že důvod zrušení dovolené bude závažný, pojišťovna stornopoplatky uhradí.

Co lze pojistit

Při cestě do zahraničí se lze obvykle pojistit pro případ úrazu, ztráty či poškození zavazadel, pojistit lze odpovědnost za způsobenou škodu, stornopoplatky a léčebné výlohy.

Klíčovou položkou pojištění jsou léčebné výlohy. V případě úrazu či nemoci v zahraničí hradí pojišťovna náklady na léčení, převozy, tam, kde to situace vyžaduje, vybere i kvalitní nemocnici, v některých případech zajistí pobyt rodinného příslušníka.
Někdy, při akutní alergické reakci na vosí štípnutí, může jít o pár stovek korun, ale po těžkém úraze může stát pobyt v nemocnici i stovky tisíc korun. Bez kvalitního pojištění se tak člověk může dostat do velmi svízelné situace.

Pojištění v ceně

Některé cestovní kanceláře své zákazníky pojišťují automaticky. Je to pohodlné, pro cestovku výhodné, neboť od pojišťovny dostane slušnou slevu a navíc to snižuje pravděpodobnost možných problémů.

„I v případě, že by náš zákazník pojištěn nebyl, očekává se, že je naší povinností se o něho postarat. Zástupce cestovky shání lékaře, zajišťuje v případě potřeby převoz do nemocnice, tlumočí. Je-li zákazník pojištěn, zařizuje tyto záležitosti asistenční služba pojišťovny,“ vysvětlil smysl automatického pojišťování zákazníků mluvčí CK Čedok Tomáš Brejcha.

I v případě, že vás cestovka pojistí, je dobré přinejmenším vědět, se kterou pojišťovnou je smlouva uzavřena, na co všechno se pojištění vztahuje a jak vysoký je limit pojistného plnění. Ty nejnižší se pohybují kolem půl miliónu, což může být málo. V takovém případě se vyplatí uzavřít ještě vlastní pojištění s vyšším limitem. Říká se, že by neměl být nižší, než dva milióny korun.

Evropský průkaz

Zdravotní pojišťovny vystavily svým pojištěncům evropské průkazy, při jejichž předložení bychom měli mít nárok na ošetření či léčení ve všech zemích Evropské unie. Praxe může být poněkud odlišná.

Nedělejme si iluze, že na evropský průkaz bude reagovat každý lékař v některém „evropském Zapadákově“, a především si nedělejme iluze o úrovni tamního veřejného zdravotnictví. Soukromé ordinace a kliniky poskytnou špičkovou péči (jste-li komerčně pojištěni), ale být odkázán na veřejné zdravotnictví, to není vždy to nejlepší. Navíc za návštěvu lékaře či v případě hospitalizace účtují v různých zemích různou míru spoluúčasti, což se vztahuje i na cizince. Komerční pojištění tyto náklady hradí, veřejné nikoliv.

Evropský průkaz skrývá pro pojištěnce (sice tvrdě, ale přesněji řečeno, pro jeho příbuzné) ještě jedno podstatné úskalí. Nekryje náklady na převoz ostatků, pokud při úrazu, nebo v důsledku nemoci dojde k nejhoršímu.

Karty a rizika

Řada lidí spoléhá na to, že si při zahraničních cestách vystačí s pojištěním, které je součástí jejich platební karty. To může být také ošidné a je nanejvýš důležité podrobně se seznámit s podmínkami takového pojištění. Jeho limity zpravidla nejsou dostatečně vysoké a pojištění obsahuje řadu výluk a podmínek.

Při uzavírání komerčního pojištění pro cestu do zahraničí si ujasněte, čím vším se hodláte o dovolené zabývat. Běžné pojištění počítá s případy, které se mohou přihodit při běžné dovolené. Některé sporty ale může pojišťovna považovat za rizikové (např. potápění, horolezectví a v některých případech i lyžování) a následky takové činnosti jsou z pojištění vyloučeny.

Při uzavírání pojištění je nezbytné na případné rizikové aktivity upozornit a zjistit, má-li příslušná pojišťovna v nabídce takový druh pojišťění, který s nimi počítá.