Duchcov

Dominantou města Duchcova je barokní zámek s klasicistní úpravou z počátku 19.století. Roku 1961 vyhlášen za kulturní památku, rekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Atrakcí jsou místnosti, ve kterých žil a zemřel známý světoběžník G.G.Casanova a hlavní sál s Valdštejnskou rodovou galerií. Na výzdobě se podíleli významní barokní umělci - sochař M.B.Braun a malíř V.V.Reiner.

:. Zámek Duchcovfoto: www.czechtourism.com

Křivoklát

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl rozsáhlý, velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Křivoklát byl nekolikrát těžce poškozen požárem. Stal se obávaným vězením a jeho význam prudce poklesl. Romantismus 19. století a zejména majitelé hradu Fürstenberkové, kteří hrad drželi až do roku 1929 přivedli hrad k záchraně jeho restaurováním.

:. Křivoklátfoto: PRÁVO/Michaela Říhová

Kynžvart

V lázeňské oblasti okresu Cheb se nachází zámek Kynžvart. Pro kancléře Klementa Václava Lothara knížete von Metternich-Winnenburg byl starší barokní objekt přestavěn v letech 1820-1833 ve stylu vídeňského klasicismu. Kancléř na Kynžvart soustředil množství uměleckých předmětů, sbírky mincí, medailí, porcelánu a zbraní.

:. Zámek Kynžvartfoto: czechtourism.com

Lednice

Dnešní podoba zámku Lednice je výsledkem přestavby z let 1846-1858 v duchu anglické novogotiky. Autorem přestavby byl Jiří Wingelmüller. Z barokního období stavebních dějin zámku se dochovala budova jízdárny z konce 17. století od architekta J.B. Fischera z Erlachu. Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí zámku vynikají zejména bohatostí řezbářské výzdoby. V roce 1995 byla prohlídková trasa rozšířena o novou část.

Dokonalým rámcem zámku se skleníkem je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park s četnými romantickými stavbami. Z nich nejvíce vyniká minaret, ojedinělá architektonická památka vystavěná podle projektu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804. Lednický zámek se zahradou a parkem je součástí krajinného celku Lednicko-valtického areálu, prohlášeného v roce 1996 za památku UNESCO.

:. Zámek Lednice s přilehlým parkemfoto: czechtourism.cz

Žinkovy

Žinkovy se nacházejí západně od Nepomuku, severovýchodně od Klatov. Na místě staršího objektu vznikl v 17. století trojkřídlý zámek, později upravovaný hraběcím rodem Vrtbů v barokním duchu. V roce 1883 koupil zámek od Lobkoviců hrabě Jan z Harrachu, který jej dal opravit a k severnímu křídlu přistavět novou budovu. Ale již v roce 1897 koupil Žinkovy vídeňský architekt Karl von Wessely.

Vnější podoba zámku získala nedlouho poté malebnou pseudoslohovou podobu s arkýři, štíty a věžemi. Návrh zhotovila vídeňská stavební kancelář Helmer a Fellner (název firmy podle příjmení zúčastněných architektů). Pozdější úpravy ještě proběhly v roce 1916, kdy zámek vlastnil podnikatel Karel Škoda. Zámek je využíván jako luxusní ubytovací zařízení.

:. Zámek Žinkovyfoto: www.czechtourism.com

Zámek v Buchlovicích

Zámek vznikl na přelomu 17. a 18. století. Říká se, že jej nechal postavit Dětřich z Petřvaldu pro svou italskou manželku Eleonoru, která byla zvyklá na teplo jihu, a proto se nemohla přizpůsobit chladným místnostem na hradě Buchlov. Petřvaldové měli ve znaku pávy, snad proto se můžete v okolí zámku a přilehlém parku setkat s těmito pyšnými ptáky. Zámek se architekturou přibližuje barokním italským vilám

:. Zámek Buchlovicefoto: czechtourism.com

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Zámek v parku nad městem, na pravém břehu Sázavy. Z gotického hradu ze 14.stol. byl přestavěn roku 1547 na zámek. Dnes v objektu Městský úřad.ruč nad Sázavou se prvně připomíná r. 1335, kdy náležela Heřmanovi ze Zruče. V r. 1355 ji držel Petr z Orlíka a v r. 1364 Ješek z Kolovrat. Kolovratům náležela Zruč až do r. 1433. Za Kolovratů, ve 14. stol. nebo počátkem 15.stol. byl vystavěn gotický hrad. Od r. 1433 je znám jeho majitel Milota z Chřenovic, spřízněný s Kolovraty. Jeho potomci užívali jméno Zručtí z Chřenovic. Zdeněk Zručský z Chřenovic již r. 1547 prodal hrad Jindřichovi Střelovi

:. Zámek ve Zruči nad Sázavoufoto: PRÁVO/Josef Hora

Zámek Teplice

Je sídlem Regionálního muzea. Na ostrožně, pod níž vytékají léčivé teplé prameny, založila královna Judita v 2. polovině 12. století klášter benediktinek. Za husitských válek byl klášter značně poškozen a kolem roku 1435 jej jeptišky opustily.

K barokní etapě výstavby zámku patří Nová budova (západní křídlo), k níž bylo v 2. polovině 18. století přistavěno divadélko, rozšířené v roce 1800 o půvabný empirový vestibul. Při poslední velké přestavbě zahájené ke konci 18. století byl regotizován zámecký kostel a průčelí hlavní budovy zámku bylo upraveno v klasicistním stylu.

V prvním patře budovy jsou umístěny expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby v regionu, je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké interiéry s dobovým vybavením. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří s vyznačeným půdorysem klášterní basiliky a se vzácně dochovanou románskou kryptou.

:. Zámek v Teplicíchfoto: czechtourism.com