Loket - okres Sokolov

Loket je město v severovýchodní části okresu Sokolov. Dominantou města je gotický hrad vypínající se na kamenném ostrohu nad řekou. Historie města sahá do 12. století, kdy byl zde založen královský hrad. Loket býval důležitým královským městem a centrem Loketského kraje a je oblíbeným turistickým cílem.

Otevírací doba
Hrad:
duben - říjen: denně 9 - 16.30 h
listopad - březen: denně 9 - 15.30 h.
Muzeum knižní vazby v radnici:
duben - květen, říjen - prosinec: St - Ne 10 - 17 h
červen - září: denně 10 - 17 h

Velhartice - okres Klatovy

Středověký gotický hrad z přelomu 13. a 14. stol., který založil český pán Bohumil z Budětic. Hrad patří k dispozičně ojedinělým dílům české hradní architektury a jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce Rajského domu s protější věží Putnou.

Obě části jsou propojeny mohutným kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Roku 1627 byl k Rajskému domu připojen pozdně renesanční zámecký palác, který nese název po svém staviteli Huertovo křídlo.

foto: NOVINKY/Eva Rajlichová

otevírací doba:
Duben, říjen: So,Ne 9-16
Květen, září: Út-Ne 9-17
Červen - srpen: Út-Ne 9-18

Kokořín - Středočeský kraj

Hrad Kokořín byl postaven ve 2.čtvrtině 14. století na okraji panství pánů z Dubé, pravděpodobně Hynkem Berkou z Dubé. Hrad byl potom používán asi do poloviny 16. století. Protože však nebyl snad po celých 200 let od svého založení opravován, chátral, až zpustl natolik, že již nebyl způsobilý k bydlení. Koncem minulého století celou oblast, včetně zříceniny hradu, koupil pražský podnikatel Václav Špaček. Rozhodl se, že v okolí Kokořína vybuduje zařízení pro rekreaci a turistiku.

Hrad Kokořín

foto: Profimedia.cz 

otevírací doba:
duben: sobota a neděle, svátky 9:00- 15:00
květen - září: denně kromě pondělí 9:00 – 16:00
říjen: sobota a neděle, svátky 9:00 – 15:00
Jindy pouze po předchozí dohodě.

Radyně - Plzeňský kraj

Hrad založil Karel IV. v letech 1356 - 1361, podle jeho přání měl vstoupit do dějin pod názvem Karlskrone. Obytné jádro tvoří obdélný palác, sevřený na kratších stranách půlválcovou a čtverhrannou věží. Druhá z věží vystupuje o další dvě patra nad dvoupatrový palác. V interiéru paláce jsou patrné otisky roubených komor, které prozrazují určitou snahu o zpříjemnění bydlení ve studených prostorách stavby.

otevírací doba
duben, květen: sobota, neděle, svátky 10.00 - 18.00
červen - srpen: denně kromě pondělí 10.00 - 18.00
září, říjen: sobota, neděle, svátky 9.00 - 17.00
Jindy pouze po předchozí dohodě. V případě svátku v pondělí, zavírací den není.

Karlštejn

Vrcholně gotický hrad založený v roce 1348 zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.

Velmi působivé je zachované původní stupňovité uspořádání jednotlivých hradních budov. Od nejníže položených provozních částí Předhradí, Studniční věže a Purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským palácem a nad ním stojící Mariánskou věží.

Hrad Karlštejnfoto: NOVINKY/Jakub Kynčl

otevírací doba
Leden 9.00 - 15.00 denně
Únor ZAVŘENO
Březen 9.00 - 15.00 denně kromě pondělí
Duben 9.00 - 16.00 denně kromě pondělí
Květen 9.00 - 17.00 denně kromě pondělí
Červen 9.00 - 17.00 denně kromě pondělí
Červenec 9.00 - 18.00 denně kromě pondělí
Srpen 9.00 - 18.00 denně kromě pondělí
Září 9.00 - 17.00 denně kromě pondělí
Říjen 9.00 - 16.00 denně kromě pondělí
Listopad 9.00 - 15.00 denně
Prosinec 9.00 - 15.00 denně od 26. 12 do 31. 12. 2007

Pražský hrad

Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Raně středověké hradiště bylo opevněno příkopem a valem z hlíny a kamení.

První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první polovině 10. století. Od 10. století byl Pražský hrad nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského biskupa.

Pražský hrad je dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní a historickou památkou. Na Pražském hradě jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a také historické dokumenty. V jeho zdech se odehrávaly události významné pro celou zem. Pražský hrad je tedy zhmotněním historické tradice českého státu, spojení současnosti s minulostí.

otevírací doba
Areál Pražského hradu je otevřen:
od 1. dubna do 31. října 5:00 - 24:00 hod.
od 1. listopadu do 31. března 6:00 - 23:00 hod.
Královská zahrada, jižní zahrady, Horní a Dolní jelení příkop včetně turistické stezky jsou přístupné denně v době:
od 1. dubna do 31. října 10:00 - 18:00 hod.
Terasa u jízdárny je volně přístupná:
od 1. dubna do 31. října 10:00 - 18:00 hod.
od 1. listopadu do 31. března 10:00 - 16:00 hod.

Zahrada Na Baště je přístupná v době, kdy je otevřen areál Pražského hradu.