"Řeky a jezera jsou velmi nebezpečné, protože zde probíhá období dešťů. Zambezi byla například rozvodněná zrovna když jsme ji sjížděli," řekl Maďar Pál Hídvégi-Üstös, vedoucí expedice Old Spice Africa Expedition.

"Museli jsme na kajacích překonat část těsně nad Viktoriinými vodopády, což je opravdu nebezpečné kvůli četným soutokům, ostrůvkům a vírům, a samozřejmě i kvůli hrochům a krokodýlům. Česko-slovenskou a ukrajinsko-ruskou dvojici zachytil po hodině jízdy obrovský vír. Byl tak silný, že je zahnal až na druhou stranu řeky, kde se samozřejmě převrátili a uplavala jim veškerá výzbroj," uvedl Maďar.

Bohužel zbytek týmu byl příliš daleko, aby jim mohl pomoci. Jakmile spadli do vody, skočili do ní i krokodýli a plavali směrem k nim. Měli štěstí, protože voda byla tak hluboká a vodní vír tak silný, že se k nim krokodýli nemohli dostat dost blízko.

"Pokud mám být upřímný, byli jsme po tomto incidentu poměrně vyděšení. Když jsme přijeli do tábořiště, ještě pořád jsme byli pod dojmem toho nebezpečí, které mohlo skončit i smrtí," dodal vedoucí expedice.

Na řece číhaly různé nástrahy, například hroši a krokodýli. Foto: Old Spice Expedition

Strach z hrocha

Příštího dne se ovšem česko-slovenská dvojice znovu dostala do nebezpečí. Petr Tůma řekl: "Na posledním kilometru cesty na kajaku na nás zaútočil hroch. Proplouvali jsme kolem něj příliš blízko a on měl pravděpodobně dojem, že mu chceme proniknout na teritorium. Naštěstí jsme s sebou měli průvodce, který hned začal křičet a mlátit kolem pádlem. To hrocha překvapilo, takže jsme získali čas a podařilo se nám dostat kajak z jeho území."

Poté dorazila Old Spice Africa Expedition do  Malawi. Kvůli období dešťů tým musel projíždět Malawi na kolech místo pádlování po jezeře, jak bylo původně v plánu. "Vlny na jezeře jsou v této roční době metr vysoké. Navíc je jeden až dva metry nad povrchem vody hustá vrstva páry, která může člověka i udusit. Proto je jízda na kajaku možná jen v omezených oblastech a my jsme mohli po jezeře Malawi uplout jen 20 kilometrů," vysvětlil Pál Hídvégi-Üstös změnu v plánu. Na kolech tým postupoval rychle, urazil v průměru 150-160 kilometrů denně.

Na jezeře Malawi mohli absolvovat jen 20 kilometrů, proto dál jeli na kolech. Foto: Old Spice Expedition

"Povrch této země je hornatý; jízda na kolech do kopce je pro sportovce velmi namáhavá. Ale jinak je tato země pravděpodobně dosud nejkrásnější ze všech," říká Tibor Alföldi, který reprezentuje Slovensko.

Naštěstí tým zatím neutrpěl žádná vážná zranění ani nemoci, jen k pádům z kola docházelo poměrně často. Dosud největší zranění utrpěl Petr Tůma - po pádu z kola se uhodil do hlavy. Nakonec se to obešlo bez šití, ale lékař mu musel oholit všechny vlasy, aby se urychlilo hojení. Všichni v týmu užívají tablety proti malárii.

Při cestě směrem na sever přibývá komárů roznášejících toto závažné onemocnění. Někteří z členů týmu neodolali kráse jezera Malawi a šli si zaplavat, čehož později litovali, protože voda, jako téměř všechny vody v Africe, obsahovala cizopasné motolice. Ty vyvolávají nemoc zvanou bilharzióza s postižením močového systému či trávicího ústrojí.

Denně jeli na kolech přes sto kilometrů. Foto: Old Spice Expedition

O výpravě

Expedice má za úkol během 150 dní zdolat v Africe nejrůznější úkoly. Celkově na cestě z Kapského Města do Alexandrie urazí po Africe téměř 13 500 kilometrů. Podrobnosti o celé expedici je možné sledovat na www.oldspiceexpedition.com.