Obřad má své ustálené rituály. Znovu budou defilovat vodníci s obřími klíči a zazní vzletná slova na adresu řek, říček i potoků. Vodáci se po pár měsících sejdou, aby společně pluli a těšili se z toho, že přichází jaro a s ním vodácká sezóna.

Odemykání či otevírání řek demonstruje jejich vodácký význam a odráží aktivitu místních oddílů či půjčoven lodí. Odehrává se s jedinou - o to překvapivější - výjimkou na všech vodácky využívaných tocích po celé republice: Berounce, Chrudimce, Doubravě, Sázavě, Orlici, Lužnici, Ostravici, Bečvě, Otavě, Ohři či Moravě.

Neprobíhá pouze na Vltavě, která je přitom letní Mekkou všech turistů a jednou z nejkrásnějších a zároveň také nejpřelidněnějších řek u nás vůbec. Bůhví proč se zatím nikdo této jihočeské krásky nechopil.

Jeho veličenstvo Čochtan

Slavnost odemykání a prvního splutí je otevřena všem obvykle zdarma nebo za symbolický poplatek. Slavnostní akt odemčení, který se koná v dopoledních hodinách ještě před samotnou plavbou, má mnoho podob. Platí, že co řeka, to jiný mrav. V zásadě ale jde o totéž: symbolicky řeku přivítat a poprosit ji, jeho veličenstvo Čochtana, Dědka Sázavu či jiné patrony, o shovívavost s plavícími se vodáky.

Krátký ceremoniál, při kterém převlečený zástupce pořadatele v roli například vodníka řeku odemyká, sledují vodáci obvykle s buřtem v ruce. Stačí pár veršů nebo vět a řeka je slavnostně "odemčena" a pak přichází to hlavní, kvůli čemu se všichni z celé republiky sjeli: první splutí. Samotné odemčení je pouze symbolické.

Jde především o důvod, aby se ve větším počtu setkali, při hromadné plavbě protáhli ztuhlé údy, popovídali si s kamarády, a hlavně si konečně po dlouhé zimě užili ten pocit "na vodě". Pokud je dobrý vodní stav a pěkné počasí, pádlují vodáci i dávno před odemčením po "uzamčené" řece, aniž jim hrozí jakýkoli postih.

Kdo řeku odemyká?

Nejmasovějšími akcemi bývají rituály odemykání jednoznačně na Sázavě a Doubravě, u které je zajištěno i vypouštění přehrady v Pařížově, což je pro ostatní velké lákadlo - za normálního vodního stavu si totiž peřeje na Doubravě nesjedou. I proto bývá na Doubravě rozhodně plno, sejde se tu odhadem přes stovku vodáků!

Otevírání řek pořádají obvykle místní vodácké oddíly nebo půjčovny, které leckdy prostě vytipují víkend - kdy už "bývá hezky" - a ten se oficiálně oznámí ostatním.

Pomůže půjčovna

Pokud otevírání pořádá místní půjčovna (např. Otava či Sázava), lze obvykle vybavení půjčit na místě, u ostatních je třeba přijet vybaven.

Protože se většinou pluje po zcela turistických úsecích, které nevyžadují pokročilejší vodácké umění (pozor ovšem raději na Sázavu a zejména Doubravu!), postačí vám otevřená kánoe a vesta.

Do barelu či vodotěsného vaku pro jistotu přibalte náhradní suché oblečení pro případ koupele - voda bude ještě zatraceně studená a sluníčko, i když už občas vykoukne, dostatečně nezahřeje. Prochladnutí může mít fatální následky!

Protože se přes zimu urodila i řada novinek, co se týče vodáckého vybavení, stojí za to si je zkraje sezóny vyzkoušet - třeba v rámci testovacího dne v Boatparku v Praze-Tróji. Sezóna je zkrátka tady, nenechte se zaskočit.

Více na na www.hydromagazin.cz

Kalendář vodáckých akcí
ODEMYKÁNÍ SÁZAVY
31. března Dědek
Sázava se chystá odemknout pro všechny vodáky řeku svým kouzelným klíčem v sobotu v 10.30 pod budovou Bisportu v Týnci nad Sázavou. Startovné se neplatí a vybavení pro tuto akci půjčuje pořadatel zdarma. Kontakt: 317 701 460, info@bisport.cz XVI.
ODEMYKÁNÍ DOUBRAVY A VODÁCKÝ SJEZD
31. března
Sraz na splutí je v sobotu v 10 hodin nad mostem v Pařížově. Trasa sputí je dlouhá 10 km a je plná drobných peřejí, které by mohly začátečníky zle potrápit (WW II). V sobotu ve 20 hodin se koná v sále restaurace Tunel Vodácký Country Bál se skupinou Wyrton. Kontakt: Franta-Bobr@seznam.cz Web: www.skaut-ronov.wz.cz
ZAHÁJENÍ SEZÓNY, SPLUTÍ DIVOKÉ ORLICE
31. března
Sraz je v 11 hodin u mostu v Česticích. Plavba je vhodná i pro začátečníky. Kontakt: jarasan.d@seznam.cz, Web: www.svediroh.zamberk.cz
ODEMYKÁNÍ LUŽNICE
31. března
Už 28. ročník, sraz v 10 hodin u mostu na Klikov. Nenáročný tok. Kontakt: franta@zs.suchdol.cz
ODEMYKÁNÍ OHŘE
31. března
Předpokládaná trasa z Kynšperku do Šabiny je cca osm kilometrů klidného toku. Kontakt: ddm.ch@tiscali.cz Web: www.vodacicheb.monty.cz
OTVÁRANIE SEZÓNY 100 JARNÝCH km - HORNÁD
1. dubna
Trasa prvního splutí tohoto slovenského toku je dlouhá 24 km, cestou pár drobných nenáročných peřejek. Pro více informací napište na e-mail: slauka@iol.sk
TESTOVACÍ DEN LIQUIDLOGIC & PERCEPTION
14. dubna
Zde budete mít možnost vyzkoušet si celou řadu nových modelů kajaků i kánoí. Program akce bude upřesněn, rezervace lodí možná. Kontakt: 603 114 278, pavel.lichtag@boatpark.cz Web: www.boatpark.cz
ZAHÁJENÍ VODÁCKÉ SEZÓNY 2007, CHRUDIMKA
14. dubna
Tradiční start vodácké sezóny na Chrudimce začíná v ChrudimiPumberkách v 10 hodin. Trasa splutí Chrudimky do Pardubic je dlouhá 17 km a je zcela nenáročná. Cestou vodácké radovánky, první koupele a opékání buřtů u Žižína. Kontakt: kvt.pardubice@volny.cz Web: http://kvt.pardubice.cz
ODEMYKÁNÍ OTAVY
14. dubna
Sraz v 11 hodin v kempu v Sušici říční km 89,6. Pojede se ze Sušice do Žichovic případně až do Horažďovic. Nenáročná plavba. Kontakt: lode.slavik@post.cz Web: www.lode-slavik.com
SLAVNOSTNÍ OTVÍRÁNÍ VODY V OSTRAVĚ
19. dubna
V kalendáři již zavedení slavnostní otvírání vody v Ostravě je spojeno se sjezdem k Bohumínu. Trasa je dlouhá 10 km. Kontakt: poradna@svcampanula.cz Web: www.svcampanula.cz
ODEMKNUTÍ A SPLUTÍ BEROUNKY
20.-22. dubna
Tradiční a vyhledávaná akce odemknutí a splutí Berounky. Pluje se od Kalikovského mlýnu na Mži, konec plavby je naplánován u Dolanského mlýna na Berounce. E-mail: prokesova.helena@seznam.cz Web: vodacitjunion.wz.cz