Hlavní obsah

Anatomie plotů

Od plotu očekáváme dvojí službu, například to, že bude chránit vnitřek soukromého prostoru před nezvanými hosty z venku a zároveň esteticky dotvářet architekturu domu či zahrady.

Anatomie plotů

Funkce plotu je od pradávna stejná: chránit obytný prostor člověka před vnějším prostředím a vymezit soukromé teritorium. Dnes sice nežijeme v džungli, ale služby, které nám kvalitní plot poskytuje, jsou stále aktuální. Nejinak je tomu s materiálem, který se na ploty používá, i když tady došlo k výraznému rozšíření možností materiálové nabídky. Také v konstrukci plotů je možno zaznamenat v posledních letech mnoho novinek.

Zlaté pravidlo

Nejste-li si zrovna pevní v kramflecích ohledně podoby budoucího plotu, bude dobré vzít v úvahu kromě podoby domu, jeho tvaru a barvy fasády také urbanistickou koncepci jeho okolí. Je pochopitelné, že ve městě zvolíte jiný pot než na vesnici nebo v chatové oblasti.

Také plot, oddělující po stranách vaši a sousedovu parcelu bude jiný než plot do ulice. Proporce plotu u předzahrádky by měly res­pektovat zejména její hloubku. Často se také chybuje tím, že plot u samostatně stojícího rodinného domu nekoresponduje optimálně s jeho architekturou. Buď je příliš výrazný a dům potlačuje, nebo je až moc nevýrazný a dům zbytečně „trčí“. Velký vliv na vzhled mají svislé sloupy. Nemělo by jich být moc a neměly by být příliš nápadné, aby nepůsobily násilně. Těžší sloupky použijete jen u vjezdů nebo u branky, aby udržely závěsy vrat a dveří. Plot by měl vždy ladit s domem. Měli byste ctít barvu nebo materiál použitý na domě.

Stavba plotu a zákon

Než zahájíte stavbu plotu, je třeba v první řadě vzít v potaz zákon, a předejít tak zbytečným komplikacím. Plot je totiž podle stavebního zákona drobnou stavbou, a tu je nutné písemně ohlásit.

Při oplocování objektů zapsaných v seznamu stavebních památek nebo stojících na chráněném území. Je totiž nutné ohlášení doplnit stanoviskem státní památkové péče. Teprve pokud do 30 dnů od ohlášení neobdržíte písemnou odpověď, můžete opravdu zahájit stavbu.

Stavební fáze

Přípravná fáze spočívá v ověření skutečných rozměrů pozemku, zjištění místních pravidel na příslušném stavebním odboru, do­hodě se sousedy a výpočtech. Další fáze zahrnuje zhotovení plánu, v němž se rozkreslí koncové a rohové sloupky, sloupky v místech terénních změn a umís­­tění vrátek. Sloupky musejí mít stejnou výš­ku a je nutné je osadit svisle. Kovové sloupky v krajích pozemku se obvykle zajišťují proti vyvrácení vzpěrami.

Plot z pletiva

Pletivo je oblíbené zejména k oplocení velkých ploch (zahrad, sportovišť), ale své mís­to zaujímá i jako levnější varianta oplocení rodinného domu. Velké oblibě se těší kombinace pletiva s živým plotem. Pletivo zajistí okamžitou účinnost, a až doroste živý plot, budete se těšit také z estetického vzhledu. Můžete si vybrat z pletiva oplastovaného nebo pozinkovaného. Oplastované pletivo je pozinkované a potáhnuté barevným plastem v odstínu zelené, hnědé nebo bílé. Vše je vyrobeno nejmodernější technologií, kte­rá zaručuje vysokou kvalitu, dlouholetou záruku, trvanlivost a barevnou stálost. Plot tak působí esteticky a přispívá k celkovému obrazu pozemku. Životnost je udávána ko­lem 20 let. Běžný metr tohoto pletiva o výšce 160 cm pořídíte cca za 75 Kč.

Pozinkované pletivo je vhodné pro použití v zemědělství, sadařství, lesnictví, stavebnictví, k oplocení sportovišť, zahrad rodinných domů, průmyslových objektů a parků. Standardně je pletivo vyrobeno z pozinkovaného drátu o síle 2,2 mm (na obj. 2 mm) a standardní rozměr oka je 55 krát 55 mm. Běžný metr tohoto pletiva o výšce 160 cm pořídíte cca za 55 Kč.

Mráz a základy

Veškeré základní nosné prvky (sloupky, zdě­né konstrukce) je třeba stavět na základech, uložených v nezámrzné hloubce (nej­méně 800 mm, zděné sloupky a podezdívky v oblastech s chladnějším klimatem až 1 200 mm), jinak mrznoucí voda obsažená v zemině zničí konstrukci. Základy bývají nejčastěji betonové, ale je vhodné je vyztužit kameny, ušetříte tak až 40 % betonu. Ale ani kamenné základy nejsou pro ploty ničím neobvyklým.

Výška plotu

Důležitou veličinou, která ovlivní podobu, funkčnost i cenu plotu, je jeho výška. Ta závisí na účelu oplocení:

– do 1 m je plot nenápadný a při vhodné vý­sadbě ho téměř nezpozorujeme, jeho ochran­ný účinek je ovšem nepatrný a jeho funkce je spíš symbolická,

– do 150 cm výšky plot tvoří jasné ohraničení, ale stále ještě nepřekáží oku,

– nad 150 cm výšky působí plot výrazným dojmem, přitom jeho vymezovací a prostorotvorná funkce neruší pohled na dům,

– nad 190 cm výšky může jít v mnoha případech o pohledovou bariéru, rozhodující vliv zde budou mít proporce a výška domu.

Od dřeva k betonu

V dnešní době jsou asi nejrozšířenější dřevěné ploty. Pokud na dřevěný plot nepoužijete některé z ušlechtilých dřev, jako je mahagon nebo teak, tak podoba i trvanlivost plotu závisí na použitém nátěru. Kovové ploty spojují v sobě ozdobnou a ochrannou funkci. Drátěné a kovové mříže jsou vhodnou podporou pro popínavé a plazivé rostliny. Oblíbené jsou ploty z drátěného pletiva. Vo­lit můžete pletivo potažené plastem, které se snadno udržuje a nemusí se jakkoli povrchově upravovat nátěrem.

Zděné ploty

Velmi rozšířené zejména v městských vilových čtvrtích jsou ploty zděné. Výchozím materiálem mohou být vápenopískové cihly, keramické cihly nebo ozdobné keramické plotovky. Je jasné, že na plot nemůžete použít obyčejné cihly, protože je třeba počítat se střídáním vlhka, mrazu a horka.

Plot a energie

Již po léta je běžným zvykem umisťovat elektroměry či plynoměry do plotových sloupků či zídek. Toto řešení umožňuje snadnou přístupnost při provádění odečtů spotřeby pověřenými pracovníky správce energetických sítí. Sloupky a skříňky včetně dvířek musí být podle předpisů z nehořlavého materiálu. Do zděných sloupků můžete také umístit přístavek na popelnice, poštovní schránku, výjimkou nejsou ani domovní zvonky nebo osvětlovací tělesa.

Co oko nevidí

Maximální soukromí vám zajistí neprůhledné zdi, které mohou být postavené z přírodního kamene, cihel, vypálených tvarovek, betonu nebo betonových plotovek. Použitý materiál by v každém případě měl být neporušený a mrazuvzdorný. Stále častěji se používá oplocení z plastových dílců, pocházející z recyklovaného plastu. Největší devízou těchto plotů je jejich bezúdržbovost. Výhodou zděných plotů je zejména jejich pevnost a absolutní nepropustnost. Nevý­hodou může být zase naopak přílišná izolovanost od okolního prostředí.

Při stavbě masivního, zděného plotu je možno kombinovat různé materiály – přírodní kámen, beton, cihly, plotové prefabrikáty s různými druhy výplní (dřevěné, plastové či ocelové). Nezapomínejte, že na stav­bu plotu musíte mít vyřízené stavební povolení.

Betonová klasika

Beton patří již po léta mezi materiály, které se pro svou pevnost, odolnost a stálost využívají ke zhotovování plotů a jejich dílců. Životnost betonových plotů se uvádí padesát let, ale mnoho tuto hranici ve zdraví přečkalo. Jediná změna, kterou zub času na povrchu betonu zanechá, se bude týkat pouze barevných změn. Rozmanité jsou designové možnosti betonových plotů, např. vzhled přírodního kamene, elegantní oblé tvary, efektivní kombinace s průhledovými mřížkami nebo zdobné reliéfy s přírodními motivy, ale výjimkou nejsou ani renesanční balustrády. Pokud dojde k nevratnému poško­zení dílu plotu na takové úrovni, že jej ne­bude možné opravit, máte možnost výměny celé desky.

Bambusový plot

Pro menší prostory, jako jsou dvorky a menší zahrady, je bambusový plot výtečné řešení. Je to poměrně levný materiál a velmi jednoduše se staví. Bambus se vyznačuje velkou odolností a tvrdostí. Můžete jej koupit již jako hotové plotové dílce nebo ve formě jednotlivých prutů a poskládat si plot sami.

Živý plot

Vymezit hranice pozemku můžete i živým plotem. Zahrada bez rostlin by nebyla zahradou, a proto by i její ohraničení bez rostlin bylo smutné. Rostliny umí pozemek zkrášlit a vdechnout chladnému kovovému plotu nebo fádní zídce nový život. Některé popínavé rostliny ocení příznivé mikroklima vytvořené plotem či zídkou, jiné je využívají jako opěru.

Rostliny také mění barvu podle roční do­by. Kromě stále zelených tújí většina keřů a popínavek na jaře procitne ze zimního spán­ku a obalí se svěže zelenými listy a kvě­ty, na podzim se naopak vyšňoří do rozmanitých teplých odstínů. Vysoký plot, který ochrání zahradu, vypěstujeme z tisů, tújí, hlohů či buků.

Optimální výška plotu

Zkušenosti ukazují, že optimální výška plotu je 150 – 180 cm. Pokud tato výška nestačí (například, když chováte většího psa), můžete doplnit oplocení na kritických místech živým plotem.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků