Je možné napustit domovní bazén vodou přímo z vodovodu?

Ano, možné to samozřejmě je. Ale vzhledem k tomu, že klasická vodovodní přípojka není dimenzována na takový velký odběr vody najednou, je třeba dodržovat jistý postup.

Ideální je, když se bazén napouští pomalu a mimo tzv. špičku, tedy nejlépe přes noc, mezi 21. až pátou hodinou ranní. Lepší to je také ve všední dny než o víkendu.

Můžeme pustit kohoutek naplno, nebo je lepší pomalejší odběr?

Například naše společnost zásobuje vodovodem stovky až tisíce obyvatel najednou a pro proudění vody je nutný určitý tlak. Pokud dojde na více místech k masivnímu odběru, například při napouštění bazénů, může dojít k nárazovým změnám tlaku, což se může přechodně projevit i u jiných odběratelů. Rozhodně tedy doporučujeme bazén napouštět pomalu a třeba několik dní.

Richard Smutný

Richard Smutný

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

V bazénu se mi objevila zakalená voda. Co to znamená?

Může za to rychlé proudění vody, které uvolní sedimenty ve vnitřní straně potrubí. V ten moment je nejlepší přestat s napouštěním a vytrvat, než se sedimenty usadí. Opět zde platí pravidlo pomalého napouštění.

Hrozí, že bychom mohli vodovod zcela vypustit?

Cesta vody od zdroje až k zákazníkovi domů vede přes jeden či několik rezervoárů. Na všech zdrojích máme dostatečné kapacity, takže rezervoáry jsou vždy průběžně zásobovány. K tomu, aby zákazník napouštěním bazénu vodu zcela vypustil a nedostalo se na ostatní zákazníky, dojít opravdu nemůže.

Jsou ale samozřejmě místa, menší obce, kde problémy s vodou jsou. Pokud tedy zákazník má pochybnost, je lepší se obrátit na konkrétní provozní středisko a situaci konzultovat.

Je možné si vodu nechat dovézt cisternou?

Ano, je to také varianta. Tyto služby jsou vodohospodářskými společnostmi nabízeny, ovšem nutno podotknout, že se často využívá cisterna určená především pro nouzové zásobování vodou a její využití pro jiné účely vychází z aktuální situace. Je tedy možné, že na dovoz vody bude zákazník čekat.