Bakteriální přípravky obsahují směs různých kmenů nepatogenních bakterií ve formě spor. Tyto bakterie se při styku s vodou aktivují a začnou produkovat enzymy, které organický odpad zkapalní. Ten se pak stává potravou pro bakterie, jež se díky dostatku potravy a vhodným podmínkám mohou dále množit.

Urychlovač kompostu

Pro rozklad organického odpadu ze zahrady a urychlení kompostovacího procesu slouží přípravek s vybranými bakteriálními složkami. Ty zajišťují průběh biodegradace, zejména teploty, zachovávají výživné látky, kompost mineralizují, zabraňují vzniku hnilob, plísní a houbových chorob. Při zrání znemožňují tvorbu čpavku. Tráva i štěpka se díky nim rozkládají rychleji, zrychluje se i rozklad čerstvých kompostů. Objem kompostovaného materiálu se tak zmenšuje.

Postup přípravy urychlovače se může mírně lišit v závislosti na konkrétních produktech jednotlivých firem. Princip je ale stejný. Určitý objem přípravku „zpracuje“ vždy jen určité množství rostlinného materiálu. K aktivaci bakterií dojde vlažnou vodou a po uplynutí dané doby se vzniklý roztok nalije na kompost.

Pouze v případě čerstvě posečené trávy, v níž díky fermentaci výrazně stoupne teplota, se aktivace a zálivka provede až po několika dnech. Kompostovaný materiál musí být stále vlhký, okolní teplota při aplikaci urychlovače nesmí klesnout pod 10 °C a případná úprava pH přichází v úvahu až po ukončení kompostování. Přípravek lze využít i při založení tzv. vysokého záhonu. Při manipulaci je nutné vyvarovat se kontaktu urychlovače s kovem.

Čištění jezírek

Pro ekologické čištění vody zahradních jezírek se rovněž vyrábí směs mikrobiologických
kultur. Obsažené mikroorganismy redukují a rozkládají nečistoty organického původu a projasňují vodu. Snižují výskyt fekálních bakterií, odbourávají čpavek, stabilizují pH a podporují růst vyšších rostlin. Jelikož spotřebovávají živiny z vody, omezují nepřímo i růst řas.

Aktivace a aplikace přípravku je stejná jako u urychlovače kompostu. Rozdíly jsou v dávkování podle produktu. Výrobci doporučují zpočátku dávku rozdělit a aplikovat po 14 dnech, později po měsíci. Vodním živočichům a rostlinám přípravek nijak neškodí.
Mimo zahradu se tyto „užitečné“ bakterie nejčastěji využívají pro rozklad organické
hmoty v žumpách, septicích a čističkách odpadních vod, do suchých WC a jako čističe odpadů.