Odolné a všestranné nejrůznější druhy borovic najdeme vysoko v horách, na suchých skalnatých místech i ve vlhkých, nehostinných rašeliništích. Zdá se, že jim nevadí skoro nic. V posledních letech si ale často na procházkách můžeme všimnout prosychajících korun, opadávajícího jehličí a celkově chřadnoucích stromů. Často nenajdeme žádného škůdce, který by na nějaké napadení upozorňoval.

S největší pravděpodobností jsou borovice napadeny sypavkou borovou (Lophodermium pinastri), což je houbové onemocnění, které se šíří za deštivého a teplého počasí. Masové rozšíření této choroby má na svědomí počasí v posledních letech, které lze popsat jedním slovem jako extrémní. Velké teplotní výkyvy, odlišný průběh teplotních křivek v jednotlivých měsících v porovnání v dlouhodobými průměry, sucho a horko v jarních měsících (borovice v této době právě raší), větrné počasí, bezmrazé zimy. Tyto podmínky přirozeně oslabují odolnost stromů, které potom snáze podlehnou napadení chorobami i škůdci.

V přírodě nebo na zahradě?

I když si napadení všimneme nejčastěji v lese, v posledních letech toto onemocnění napadá ve velkém rozsahu i borovice pěstované na zahradách a dokonce i na balkonech. Pěstitelé jsou vždy trochu zmateni a nejsou si vědomi nějaké chyby, protože se o stromy obvykle velmi pečlivě starají, hnojí je a zalévají a stromy jim přesto před očima chřadnou. Na rozdíl od lesních porostů, kde zůstáváme jen v roli smutného pozorovatele, můžeme v případě napadení borovic na vlastní zahradě účinně zasáhnout.

Příznaky

Na zelených jehlicích se tvoří červenohnědé až hnědé skvrny, na povrchu jehlic najdeme příčné čárky. Během podzimu a zimy jehlice zcela zhnědnou a dochází k jejich hromadnému opadu. Těsně před opadem se na povrchu jehlic tvoří červenohnědé oválné plodničky, které jsou uloženy v pokožce jehlic. Vývoj houby trvá dva roky. Tento údaj musíme mít v hlavě, protože jednorázovým ošetřením se nemoci nezbavíme, musíme borovice i po chemickém ošetření stále pečlivě sledovat a případně opakovaně zasáhnout.

Ošetření

Opatření spočívá nejen v chemickém ošetření, ale i v dalších úkonech, k které vedou k vyčištění místa, kde borovice rostou. Je třeba prosvětlit a vyřezat okolí napadeného stromu, vytrhat plevel, vyhrabat a spálit suché jehličí. Chemické ošetření spočívá v postřiku fungicidy (sypavka je houba!), jako jsou například Kuprikol 250 SC, Novozir MN 80 New nebo Dithane DG Neotec. Postřik si připravíme podle návodu (např. Pro Dithane a Novozir je doporučována koncentrace 0,2 %, tedy 20 g prášku na 10 litrů vody).

Ošetření provádíme nejčastěji už od jara po zjištění příznaků, a to opakovaně. Interval ošetření je asi 14 dní, tedy jako u ostatních chorob houbového původu. Borovice mohou napadnout i jiné druhy sypavky, například červená sypavka, která napadá především borovici černou a borovici kleč. Strom potom prosychá odspodu. Pro chemické ošetření jsou ale určeny stejné prostředky, jako pro sypavku borovou.