Plynulý přechod

Zídky z přírodního kamene postavené na sucho jsou levné a jako technicky nenáročné betonový základ většinou nepotřebují. Vystačíte si u nich se zapuštěním spodních kamenů do půdy. Pokud by však svou výškou ohrožovaly vlastní stabilitu , což hrozí především u zídek vyšších než 60 cm, potom bude základ nezbytný. U obou se však vyžaduje mírné přimknutí ke svahu pod úhlem minimálně 10 °.

Ze všech řešení právě jednoduchá suchá zídka v zahradě nejvíc vynikne. Ve své nižší podobě je dostatečně pevná, lze ji rozebrat a do spár můžete zasadit drobné rostliny. Pokud nechcete dlouho čekat na efekt porostlé zdi, už při budování zídky nechávejte větší volné prostory, naplňte je substrátem a do nich vysaďte už starší rostliny. Z kamene připadá v úvahu pískovec, žula, břidlice a vápenec.

Náš tip: Když nemáte dost kamene

Pokud se vám opěrná zídka líbí, ale nemáte k dispozici dostatek vhodného kamene, sáhněte po tvárnicích. Mnohé mají zajímavý vzhled a zídky z nich připomínají starověké kamenné hradby. Jsou vyrobené z pevného betonu, který od přírodního kamene skoro nerozeznáte. Postavit takovou stěnu není žádný problém ani pro amatéra, protože systém drážek ho navede, jak má jednotlivé kusy na sebe ukládat.

Větší terénní převýšení

Překonáváte-li větší terénní odskok, jsou nejvhodnější vegetační tvárnice, které osázíte zelení. Vyznačují se vysokou pevností, nízkou nasákavostí a snadným použitím. Nevyžadují při stavbě maltu, lepidlo ani kotvicí šrouby či kolíky. Bloky se jednoduše skládají na sebe a mezi sebou jsou spojeny drážkami, které zajistí jejich bezpečné uložení a pevné spojení. Jsou velmi variabilní a poskytují libovolné zakřivení zídky. Nízké zídky můžete zakládat pouze na štěrkopískovém podsypu. U opěrných zídek vyšších než 1,5 m postačí základ ve výši 30 cm.

Vhodnější jsou však pro méně namáhané opěrné zdi s výškou do 1,2 m bez použití výztuže. V takovém případě můžete zvolit rozestupy a přizpůsobit překrytí tvárnic sklonu svahu. Nezapomeňte však, že pokud je sklon příliš prudký, nebo v případě, že budujete skoro kolmou stěnu, neměla by maximální výška přesáhnout 90 cm. Tato zásada je důležitá z hlediska stability. Dodržíte-li ji, nemusíte budovat složité opěrné konstrukce a můžete se zcela spolehnout na samonosnost zídky. Tvárnice se kladou zásadně na vazbu a po celou dobu se dorovnávají a vyplňují zeminou. Za zadní částí tvárnic se dělá štěrkový zásyp. Jednotlivé prvky se mohou ukládat svisle nebo s libovolným odskokem. Sázet rostliny můžete už při stavbě nebo dodatečně.

Rychlý efekt

Tvárnice jsou na trhu v různých provedeních a tvarově jsou přizpůsobeny k částečnému zachycování půdní vlhkosti, aby se vegetaci na zdi dařilo. Betonový materiál je pórovitý a odolný vůči povětrnostním vlivům. Díky konstrukci tvárnic je stavba rychlá, barevné odstíny navíc umožňují, aby celek harmonicky splynul s okolím. Vegetace celou stavbu zpevní a rostliny zase na pohled změkčí tvrdé linie betonu.

Zídky ze svahových tvárnic

Začněte zpevněním povrchu. Štěrkopískový podsyp je dostatečným základem pro zídky, které neplní opěrnou funkci. Jsou-li však vyšší než 1,5 m, vyhotovte nejprve betonový základ do výšky 30 až 40 cm, přičemž by měl sahat až do hloubky, kde nemrzne. Šířka základů má být o 20 cm větší, než je hloubka tvárnic. Před ukládáním jejich horní i spodní části očistěte od zeminy, stejně jako povrch základu. Tvárnice ukládejte na ztvrdlý vyzrálý základ a zasypávejte zeminou po každé položené vrstvě tak, abyste je půdou zcela vyplnili. Vyplňte i všechny mezery a štěrbiny. Konstrukce tvárnic umožňuje sklon zídky od 45 až do 75 °, v závislosti na výšce a zakřivení zdi. Spotřeba je různá podle typu a pohybuje se od 8 do 14 kusů na 1 m2.

Upozornění

Výstavbu opěrné zídky vyšší než 80 cm nelze brát na lehkou váhu. Zídka bude muset odolávat hmotnosti mokré zeminy, kterou bude mít za sebou a má-li stavba vydržet, musí být zabezpečená proti prosakování. Při stavbě opěrné zdi blízko u domu se raději poraďte s odborníkem.

Pod zeleným vodopádem

V případě, že překonáváte rozdíl přesahující 1,5 m, vsaďte na jistotu a pusťte se do budování bezpečné zdi, která vydrží každý nápor. Nejpevnější je z betonu, litého přímo do připraveného bednění a vyztuženého ocelovými pruty. Pevnou opěrnou zeď můžete zhotovit i z dutých betonových tvárnic zpevněných kovovými pruty, do nichž nalijete beton. Cihla je méně pevná a na stavbu opěrných zdí vyšších než 1,5 m nevhodná. Pokud přece jen chcete mít efekt cihly, vyzděte nejprve betonové těleso zídky a potom na něj zepředu přizděte cihly. Na opěrnou zídku je vhodný i přírodní kámen, který je z jedné strany osekaný nebo nahrubo opracovaný. Je důležité, aby byly v opěrných zdech průsakové otvory, které zabraňují hromadění vody - můžete nechat volné mezery nebo zabudovat drenážní trubky, které budou vpředu ústit v různých rozestupech. Voda tak bude odtékat podél zdi odvodňovacím žlabem. Zadní část vyplňte nejprve hrubým štěrkem, na který nasypete jemnější štěrk, a nakonec zasypte pískem smíchaným s jemnou zeminou. Kromě betonových palisád, případně betonových vegetačních tvárnic používaných na zpevnění svahu, lze na opěrné zídky použít i betonové bloky s reliéfem, který „se tváří“ jako sestava kamenů. Ty se ukládají zcela jednoduše na principu suchých zámků. Vyžadují však pevný základ v nezámrzné hloubce, to znamená 80 cm pod úrovní terénu.

Na konečný efekt dbejte i při osazování zídky rostlinami. Při výběru berte ohled na požadavky jednotlivých druhů, které mohou být například kyselomilné nebo vápnomilné. Stejně tak berte v úvahu i to, jak rychle se rozrůstají. Velmi rychle roste třeba rožec plstnatý – vytváří souvislé koberce, které mohou i přepadávat. Nejvhodnějším rostlinným materiálem na horní osvětlenou část zídek jsou různé druhy skalniček, okrasných trav a trpasličích dřevin. K nim nezapomeňte zasadit i převislé druhy a k patě zídky zase popínavky, například břečťan nebo přísavník.

Pozor!
Také vyšší opěrné zídky, které vyžadují vyztužení, patří do skupiny staveb drobné zahradní architektury. Abyste se vyhnuli případným problémům, je dobré, když budete o svém záměru informovat příslušný stavební úřad.