Abyste dosáhli po celou sezonu bezproblémového stavu vody v bazénu, bez řas, zápachu nebo zakalení, musíte zajistit dostatečnou cirkulaci a filtraci vody, správné nastavení hodnoty pH a vhodnou dezinfekci. Mechanické čištění je potom už jen třešničkou na dortu.

Dno a stěny bazénu můžete čistit pomocí vysavačů, poloautomaticky napojených přes skimmer na filtrační zařízení, nebo automatickým vysavačem se zabudovaným mikroprocesorem se samoprogramovacími schopnostmi.foto: Mountfield

Voda nesmí stát

Základním předpokladem zdravé vody v bazénu je její pohyb. Z tohoto hlediska její kvalitu ovlivňuje i tvar bazénu. Pro optimální cirkulaci vody jsou vhodnější zaoblené tvary. Obdélníkové či hranaté bazény mají obyčejně problém s oběhem vody právě v rozích. O ten se stará filtrační systém s filtrem a čerpadlem. Skimmer, který je umístěn na stěně bazénu, nasává znečistěnou vodu pomocí čerpadla, vhání ji do filtru v technologické šachtě a po zachycení mechanických nečistot ji vrací čistou dýzami zpět do bazénu.

Důležité je dimenzování filtračního systému s dostatečným množstvím a správným umístěním skimmerů a dýz, které vycházejí z velikosti a tvaru bazénu. Pokud je dobře navržen, celý objem vody se „otočí“ za tři až pět hodin. Při plném provozu bazénu by měl být filtrační systém v činnosti minimálně 17 hodin denně. V případě filtrace a cirkulace vody se nevyplatí šetřit, neboť její poddimenzování vede k nepříjemnostem s kvalitou vody. Následné odstraňování jeho důsledků vás připraví o čas, který jste mohli trávit relaxačním plaváním, a samozřejmě i o finance.

Sledujte hodnotu pH

Základem kvalitní údržby vody v bazénu je přesné měření jejích parametrů pomocí testerů. Hodnota pH vypovídá o kyselosti nebo zásaditosti vody v bazénu. Její ideální hodnota se má pohybovat v rozmezí 7,2 – 7,6. Jsou-li hodnoty vyšší, dochází ke „kažení“ vody, vznikají řasy, prudce se rozmnožují mikroorganismy, intenzivněji se usazuje vodní kámen.

K dosažení průzračně čisté vody je zapotřebí udržovat optimální hodnoty pH, chlóru a dalších látek v bazénu. Ke změření těchto hodnot slouží kapkové testery.foto: Mountfield

Při nízkých hodnotách pH je voda příliš kyselá až agresivní, může vybělit některé fólie, obkladačky i plast, způsobit korozi kovových povrchů, dráždí oční spojivky a pokožku. V obou případech výkyvů hodnot z normálu je použití dezinfekčních prostředků nedostatečné. Jedním z příznaků, že nastavení pH vody je mimo hranice optimálních hodnot, je pach vody od dezinfekčních prostředků, například chlóru. V kvalitně upravené vodě není chlór vůbec cítit a je vhodná i pro malé děti a alergiky.

Proto je nutné kontrolovat hodnotu pH minimálně dvakrát týdně, při extrémních vedrech nebo intenzivním používání bazénu každý den. Odchylky od ideálních hodnot regulujte speciálními přípravky s označením pH+ a pH-.

Dezinfekce chemií

Způsobů a prostředků, jak udržet vodu v co nejlepším hygienickém stavu, je několik. Můžete ji dezinfikovat chemicky, solnou elektrolýzou, ozonem či UV zářením. Vyberte si.

Bazénová chemie Azuro - kvalitní a vysoce účinná bazénová chemie odzkoušena výzkumným ústavem organických syntéz a registrována Ministerstvem zdravotnictví ČRfoto: Mountfield

Nejrozšířenějším prostředkem je chemický dezinfekční prvek chlor. K rychlému radikálnímu zničení velkého množství organismů, které jsou ve zdánlivě čisté vodě obsažené, se používá „šokový chlor“. Obyčejně se používá jako první úprava vody po napuštění bazénu. Testery a analyzátory, které testují hodnoty pH, obyčejně měří i přítomnost dezinfekčního přípravku – chloru, bromu nebo kyslíku.

Chemické dezinfekční prostředky se vyrábějí ve formě tablet, prášků nebo v tekutém stavu. Pomalu rozpustná tableta se aplikuje buď do plovákového dávkovače, nebo skimmerového prostoru, aby ji přelévala cirkulující bazénová voda. Práškové přípravky se rozpouštějí v nádobě.

Když jde o koncentrovanou chemii, nepodceňujte ochranné pokyny a při jejich přípravě používejte ochranné rukavice. Nikdy nelijte vodu na chemické přípravky, ale naopak.

Bezchlórová dezinfekce vody.foto: Mountfield

Některé tuhé dezinfekční prostředky můžete dávkovat mechanickými dávkovači, které je postupně uvolní do vody. Jejich hodnoty obsažené ve vodě však neměří. Posledním typem čištění vody jsou přípravky ve formě roztoků. K jejich aplikaci jsou potřebné dávkovače bazénové chemie, nejlepší však plně automatické.

Nejjednodušší zařízení k dávkování chemie je plovoucí dávkovač, do kterého se vloží pomalu rozpustná chlórovaná tableta. Samovolně plave na hladině bazénu a postupně se z něho do vody uvolňuje chlór.foto: Mountfield

Automatické dávkovače

Jejich jedinou nevýhodou je vyšší počáteční investice, která se vám však vrátí ve formě maximálního pohodlí a křišťálově čisté vody. Instaluje se v technologické části bazénu do filtrační větve, kde protéká už čistá přefiltrovaná voda. Je možné ho osadit i dodatečně. Bezproblémová údržba u instalovaných kvalitních dávkovačů spočívá v jejich překalibrování dvakrát do roka a doplnění nádržky s bazénovou chemií, přibližně jednou za dva měsíce, v závislosti na velikosti bazénu a spotřebě chemického přípravku. O vše ostatní se postará automatické nastavení. Pravidelně analyzujte vodu a její hodnoty pH a dezinfekčního prostředku a podle dosažených výsledků ji následně upravujte přidáním příslušných chemických přípravků.