Tak nádherný efekt, jako je živá vegetační fasáda, nepřinese asi žádná omítka. Jen si představte směs listů různých druhů popínavek, které se mění od jara až do podzimu. Některé dokonce zůstanou i v zimním období. A nejde jen o estetický dojem. Nahrazují chybějící zeleň ve městech, a navíc jsou i velmi praktické.

Popínavé rostliny se přichycují obvodové konstrukce nebo jen pomocí přísavných kořínků, jako např. břečťan, popínavá hortenzie či přísavník. Některé druhy mají úponky – víno, psí víno nebo plamének, jiné potřebují podporu.

Chrání i zdobí

Popínavé rostliny se přichytávají fasády malými úponky a dokážou rovnoměrně pokrýt celou plochu. Mezi porostem listů a pláštěm domu se vytvoří jakási vzduchová mezera. Slouží jako tenká tepelně izolační vrstva. Podle studií dokáže porost izolovat podobně jako deseticentimetrové cihlové zdivo. Listy se částečně překrývají a tvoří souvislou ochrannou vrstvu domu. Chrání povrch obvodového pláště před agresí počasí a klimatických poměrů: dešťová voda po listech steče a omítka nezůstává mokrá. Zvyšuje se tak i životnost stavebních prvků.

Stejně dobře je porost účinný proti přehřátí konstrukce stavby v horkém létě a v zimě zase proti promrznutí. Tím, že vegetace dokáže vyrovnávat teplotu, působí příznivě i dovnitř interiéru. A pokud máte problém s vlhkostí stavby, přirozená regulace vlhkosti je dalším pozitivem zeleně na fasádě. Svým kořenovým systémem odebírá zemní vlhkost a listy ji odpařuje. Jednoduchým způsobem zabraňuje podmáčení stavby.

Dalším důvodem, proč ji mít v blízkosti, je zvlhčování klimatu. Tak jako všechna zeleň i tento zelený fasádní povrch zvlhčuje suché městské ovzduší, zachycuje prašnost a produkuje kyslík. Takže důvodů, proč si zazelenit dům, je skutečně hodně. Nemusíte mít hned obrostlý celý dům, vyzkoušejte například jen severní fasádu nebo tu, kterou byste chtěli příjemně zvýraznit vegetací.

„Zelená“ fasáda chrání stavbu jen tehdy, když je povrch obvodového pláště neporušený a staticky pevný. V opačném případě bude jeho destruktivní součástí.

Znamenitá struktura

Přestože asi znáte především břečťanový porost na fasádách, nenechte se tím omezovat. Je sice stálezelený, velmi odolný a skromný, nejraději roste ve vlhké půdě a polostínu, ale jsou i jiné možnosti.

Vybrat si můžete nejen ze stálezelených, ale i z opadavých druhů popínavek. Například přísavník třícípý či pětilistý. Oceníte jeho rychlý růst a hustotu. Ztratí je však na delší zimní období. Optimálním řešením, pokud chcete okouzlit vzhledem, je kombinace několika druhů popínavých rostlin. Na část fasády si upevněte podpůrnou konstrukci a vysaďte například popínavé růže nebo jasmín.

Je skutečným zážitkem pozorovat proměny barevnosti listů popínavých rostlin od zelené před odstíny žluté, oranžové, hnědé až po červenou. Zkuste vytvořit fasádu třeba z přísavníku.

Zůstaňte bez obav

Nebojte se nezvaných návštěvníků, jakými jsou nepříjemní hlodavci. Kdyby se rozhodli vás navštívit, nemají ve zvyku použít popínavé rostliny jako přístupový žebřík, dají přednost „cestičkám“. A stejně dokážou vylézt do výšky několika poschodí i po hladké omítce. Obávat se jejich pohybu po fasádě je tedy skutečně neopodstatněné.

Překáží vám hmyz? Pak vězte, že každá vegetace je biotopem, ale před vloupáním do nitra vaší domácnosti dá přednost přirozenějšímu prostředí s funkčním potravinovým řetězcem. A nezapomeňte, že pro udržení rovnováhy v okolí vašeho domova byste naopak nějaký prostor jako útočiště hmyzu ponechat měli. Bonusem vám určitě bude, že se vám třeba právě v zeleném kabátě vašeho domu uhnízdí malí zpěváčci.

Obavy jsou odůvodněné v případě, že je omítka poškozená, na fasádě jsou praskliny nebo statické trhliny. V tomto případě byste se zelení takto experimentovat neměli. Destrukce stavby by se prohloubila a všechna pozitiva vegetační fasády by se ztratila v nenávratnu. Povrch obvodových stěn musí být před ozeleněním kompaktní, neporušený a staticky pevný.

Pozor zejména na to, aby rostlina neporušila funkčnost některých stavebních prvků. Kontrolujte, zda nevrůstá pod střešní krytinu, do okapů nebo větracích otvorů.

„Zelená“ fasáda má nesporně mnoho praktických i estetických výhod. A určitě je nezanedbatelné, že se jedná o poměrně levnou záležitost. Ba dokonce ani údržba není náročná. Zkusíte to?