Hlavní obsah

Úsporné cihly zlepšují tepelně izolační vlastnosti domu

Zvyšující se náklady na tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva přiměly výrobce cihel investovat do vývoje. Výsledkem jsou cihelné bloky, které limitu nízkoenergetické, či dokonce pasivní třídy dosahují již v jednovrstvém masivním zdivu, a to bez dalších zateplovacích systémů.

Úsporné cihly zlepšují tepelně izolační vlastnosti domu

Výstavba rodinného domu vždy znamená velkou investici. Logickým krokem je snaha o úspory, a to jak při výstavbě samotné, tak při vlastním užívání domu. Nové bydlení by mělo být z hlediska nákladů na výstavbu co možná nejlevnější, a přitom splňovat vysoké požadavky na kvalitu a zejména na minimální spotřebu energií.

Takové bydlení se dá skutečně pořídit. Úsporné domy, dokonce i v pasivním energetickém standardu, je dnes možné stavět i z tradičního cihlového materiálu, což donedávna typické nebylo.

Výrobci cihel dodávají na trh ucelené a do detailu vyřešené systémy, ze kterých lze postavit hrubou stavbu poměrně snadno a rychle. Systémy zahrnují keramické bloky, překlady, stropní konstrukce, komíny. Stavba je díky tomu materiálově homogenní a eliminuje se riziko vzniku poruch při navazování různých stavebních materiálů. Zajímavé možnosti se nabízejí např. při výstavbě z cihel POROTHERM nebo HELUZ.

Vyberte si správný druh domu

Prvním důležitým rozhodnutím je volba správného druhu domu. To ovlivní jak celkové náklady na výstavbu, tak i náklady na jeho následné vytápění a provoz.

Na výběr je varianta domu energeticky standardního, energeticky úsporného, nízkoenergetického a pasivního domu.

Kdo chce stavět s minimálními náklady, zvolí zřejmě energeticky standardní dům. Při jeho provozu však musíme brát v úvahu vyšší náklady na vytápění.

Proto se vyplatí si něco připlatit na zdivo (náklady na hrubou stavbu činí jen 8–10 % z nákladů na celý dům) a pořídit si raději energeticky úsporný či rovnou nízkoenergetický dům.

V případě správného výběru cihel lze i nízkoenergetický dvoupodlažní dům postavit pouze z jednoplášťového zdiva. Tady ušetříme už jen díky tomu, že nemusíme investovat do zateplení. Náklady na vytápění budou malé a odměnou navíc nám bude dlouhá životnost fasády.

A co víc – mnohé úsporné cihly jsou zařazeny do dotačního programu Zelená úsporám.

Broušené cihly

V každém případě se vyplatí klasickou cihlu nahradit broušenou cihlou. Jde o cihelné bloky s přesnou výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou zabroušené do vodorovných rovin.

Spojují se speciálními tenkovrstvými maltami nebo zdicími pěnami a výsledná tloušťka vodorovné spáry ve zdivu je pouze 1 mm. Výškový modul zdění 250 mm zůstává stejný jako u klasických cihel. Tepelné mosty v ložných spárách jsou minimální, díky tomu se zvyšují tepelně izolační parametry zdiva.

Oproti klasickému způsobu zdění se snížila pracnost a zvýšila rychlost. Spotřeba zdicí malty poklesla o více než 80 % a snížily se nároky na zařízení staveniště. Při zdění se do zdiva vnáší minimální množství technologické vlhkosti a tím se snižuje vlhkost hotového zdiva.

Zdivo z broušených cihel vytváří jednolitý a stejnorodý podklad pro omítku, v omítce nevznikají praskliny zapříčiněné dotvarováním zdiva.

První řada je nejdůležitější

U zdiva z broušených cihel je velmi důležité správné založení první vrstvy zdiva, které se provádí pomocí vyrovnávací soupravy, složené ze dvou přípravků s měnitelným nastavením, nivelačního přístroje a latě.

Zdivo musí být založeno výškově přesně, protože další vrstvy se zdí na 1 mm tenkou spáru, a tak již není možná žádná další výšková korekce. První vrstva cihel se zakládá na rovnou a souvislou vrstvu malty, která musí mít v nejvyšším místě základové desky tloušťku minimálně 10 mm.

Malta, nebo pěna

Pro samotné zdění jsou k dispozici dva typy speciálních tenkovrstvých malt (tzv. lepidel), které se na cihly nanášejí speciálními válci.

Malta pro tenkou spáru se používá v tloušťce 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty.

Malta pro celoplošnou tenkou spáru se nanáší v tloušťce 3 mm a pokrývá žebra i všechny dutiny v cihlách. Po usazení cihel dojde ke stlačení malty a výsledná tloušťka spáry je rovněž 1 mm.

Třetí možnost pro zdění představuje speciální zdicí pěna určená výhradně pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou ložnou plochu cihel ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu.

Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné a na stavbě nepotřebujeme vodu ani elektrickou energii. Není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu pojiva – stačí jen dózu dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli. Další výhodou tohoto suchého systému zdění, při kterém se nepřenáší vlhkost z pojiva do zdiva, je možnost zdít i při nízkých teplotách, až do –5 °C (někteří výrobci uvádějí až do –10 °C).

Doplňky se vyplatí

Doplňkové formáty cihel jsou sice dražší, ve výsledku ale znamená jejich použití značnou úsporu.

Doplňkové cihly (poloviční, krajové, rohové a nízké cihly) umožňují zachovat vysoké tepelně izolační parametry obvodového zdiva také v místech, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů a ke zvýšeným tepelným ztrátám. Jde o vazby rohů, ostění otvorů a parapety oken. Díky koncovým cihlám není nutné celé bloky dělit.

Koncové poloviční cihly

Doplňkové cihly umí snadno vyřešit typický oříšek všech staveb – realizaci okenních otvorů. Jak na to? Koncové cihly celé POROTHERM K Profi a koncové poloviční cihly POROTHERM 1/2 K Profi jsou vybaveny dvěma přepážkami. Po jejich zabudování se vyklepne přepážka, která je v místě budoucího rámu okna nebo dveří. Vzniklá drážka se zaizoluje pruhem speciálního izolantu a teprve pak se osadí okno. Díky tomu se výrazně zvyšuje energetická kvalita domu a zároveň eliminuje vznik obávaného tepelného mostu.

Cihelné bloky HELUZ Family

Nová řada broušených cihel od HELUZ s názvem FAMILY navazuje na oblíbené cihelné bloky s označením STI. Snížením objemové hmotnosti cihel na 600 kg/m3 a inovací tvarového řešení se podařilo dosáhnout více než 20% navýšení tepelně izolačních parametrů.

Díky tomu překračují cihelné bloky FAMILY normou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U pro těžkou obvodovou konstrukci až o 58 % a umožňují splnit požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce zdiva 380 mm. Jednovrstvé zdivo šířky 440 mm, které je nejvíce žádané, dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2K a zdivo šířky 500 mm dokonce 0,15 W/m2K (splňuje parametry požadované pro pasivní domy).

HELUZ Family 38 stojí 56,70 Kč/ks (bez DPH), HELUZ Family 44 přijde na 63,30 Kč/ks (bez DPH) a HELUZ Family 50 na 69,90 Kč/ks (bez DPH).

Pro nízkoenergetické stavění jsou vhodné mj. také cihelné bloky HELUZ Thermo STI, pro energeticky úsporné stavby pak např. HELUZ STI.

POROTHERM Profi

Hitem posledních let je výstavba z broušených cihel POROTHERM Profi (dříve POROTHERM CB). Jsou zabroušeny na milimetr přesně na výšku 249 mm. Na jejich ložnou plochu se nanáší pouze jednomilimetrová vrstva pojiva.

Je na stavebnících, zda se rozhodnou pro tenkovrstvou maltu aplikovanou speciálním válečkem nebo si vyberou technologii POROTHERM PROFI DRYFIX SYSTEM. V tom případě se cihly spojují speciální pěnou, kterou stavebníci dostanou zdarma při nákupu cihel. Pro vlastní zdění stačí jen dóza s pěnou a aplikační pistole. Touto technologií lze stavět i v zimě v mrazu do –5 °C. V přepočtu na čtvereční metr je zdivo z cihel POROTHERM cenově výhodnější než z pórobetonu.

Novinka z POROTHERMU

Pro nízkoenergetické domy je určena novinka POROTHERM 44 EKO+. Jde o novou generaci cihel vycházející z řady tepelně-superizolačních cihel Si. Tepelně izolační i statické parametry zdiva se v tomto případě zvýšily díky inovátorskému přístupu k vnitřní konstrukci cihly, při němž byly tradiční kosočtverce nahrazeny obdélníkovými dutinami. Cena je 61,10 Kč/ks (bez DPH).

Parametrům pasivních domů vyhovují cihelné bloky POROTHERM 50 Hi. Cena je 69,70 Kč/ks (bez DPH).

Kategorie cihel podle funkce ve stavbě

Pro tepelně izolační obvodové zdivo – zdivo musí splňovat normou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,38 W/m2K, musí mít dostatečnou únosnost, požární odolnost, dobré akustické vlastnosti.

V normě jsou uvedeny i doporučené hodnoty U 0,25 W/m2K. Splnění této hodnoty se doporučuje pro konstrukce nízkoenergetických domů.

Pro nosné zdivo – zdivo šířky 300, 240, 200, i 175 mm.

Příčkovky – pro vnitřní nenosné zdivo tl. 175, 140, 115, 80, 65 mm.

Akustické cihly – pro zdivo se zvýšenými požadavky na zvukovou izolaci stěn.

Zdroj: HELUZ

V obou případech jde o cihly, které v maximální možné míře zabraňují únikům tepla zdivem a zároveň nebrání prostupu vodních par.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků