Stavba se stane součástí nově se rozvíjející čtvrti West Kowloon Cultural District, jejíž podobu navrhli architekti jiného věhlasného evropského ateliéru, Foster + Partners.

Zabere okolo 40 hektarů na nábřeží města a jak z názvu vyplývá, přinese občanům Hongkongu především kulturní stánky, ovšem i budovy se smíšenými účely a samozřejmě nezbytné kancelářské objekty.

O trochu více než polovinu celé plochy ovšem městští architekti vyčlenili pro veřejná prostranství a náměstí, jež vyústí ve dva kilometry dlouhou promenádu vedoucí i přístavem.

Jedním z cílů architektů bylo co nejvíce otevřít budovu kolemjdoucím. Lidé mají mít možnost vidět, co se v budově právě děje, což by je mělo zcela přirozeně nalákat k návštěvě.

Jedním z cílů architektů bylo co nejvíce otevřít budovu kolemjdoucím. Lidé mají mít možnost vidět, co se v budově právě děje, což by je mělo zcela přirozeně nalákat k návštěvě.

Samotný divadelní multiplex bude mít celkovou plochu 41 tisíc čtverečních metrů, a kromě trojice divadelních sálů schopných provozu v téže chvíli i velkou zkušebnu, kterou lze v případě potřeby ovšem využít jako další scénu.

Dále bude v budově osm dalších menších zkušeben a tanečních sálů a administrativní zázemí. Dva posledně jmenované typy prostor společně vytvoří zónu pro rozličné místní i hostující soubory a budou od zbytku interiéru odděleny, byť vizuálně s ním zůstanou propojeny. Tato část bude mít i svou vlastní zónu na střeše budovy.

Ve třech samostatných „kapsách” pak návštěvníci komplexu naleznou zóny s občerstvením a restauracemi, s bary a malými obchody.

Navzdory velmi kompaktní velikosti se podařilo architektům nakonec umístit do interiéru nejenom veškeré požadované sály, ale stále zbylo dost místa i na velká otevřená prostranství.

Navzdory velmi kompaktní velikosti se podařilo architektům nakonec umístit do interiéru nejenom veškeré požadované sály, ale stále zbylo dost místa i na velká otevřená prostranství.

Názvy jednotlivých divadel jsou v tuto chvíli již známé - člověk zvyklý na poněkud romantické názvy svých kulturních stánků bude možná až zklamán, jak přímočaře Číňané hodlají tak unikátní prostory nazvat.

Hlavní a největší sál ponese stejný název, jako budova sama - Lyrické divadlo, prostřední se bude jmenovat Prostřední divadlo a nejmenší scéna má rovněž vcelku předvídatelný název: Studiové divadlo.

Každé z divadel bude mít svou vlastní barvu, jež má nějak souviset s jeho funkcí. Ta bude nejenom v hledišti, ale i ve foyer každého sálu, takže zároveň poslouží i jako snadný orientační prvek.

Takto by mohl vypadat vstup do budovy.

Takto by mohl vypadat vstup do budovy.

Další z možností, jak by mohl vypadat vstup do budovy.

Další z možností, jak by mohl vypadat vstup do budovy.

Jak budou vypadat jednotlivé sály
Lyrické divadlo
Jako ústřední scéna komplexu bude mít 1450 míst a jeho diváci se budou moci těšit především na taneční představení, případně na příbuzné žánry, jako jsou muzikály a opery a rovněž tak filmové premiéry. Vzhledem ke statutu vlajkové lodi komplexu bude právě toto divadlo nejblíže klasickému baroknímu typu divadel, což se projeví volbou barevné palety v interiéru s červenými a bronzovými detaily. K tomu přibyde chladnější šedé a hnědé dřevo dodávající dotek modernosti.
Prostřední divadlo
Sál s kapacitou 600 míst je určen činohře a rovněž tanci. Pro tento sál budou typické syté tóny fialové barvy doplněné ořešákovým dřevem s kovovými intarziemi.
Studiové divadlo
S 270 sedadly bude tento prostor určen především pro malé až středně velké produkce konverzačních her a dramat. Diváky uvítá náruč sálu v temně modré barvě s nejvíce intimní atmosférou. Zároveň zde bude propojen prostor jeviště a hlediště tím, že se ocitnou na stejné úrovni.
Předpokládaný vzhled foyeru na jižní straně

Předpokládaný vzhled foyer na jižní straně

„Složitost místa určeného pro komplex Lyric Theatre znamenala spoustu fascinujících výzev z hlediska uspořádání různých programů v tomto velmi kompaktním objektu. Nakonec jsme však mohli vytvořit živou budovu, která oslavuje okouzlující svět tance a divadla a uspokojí budoucí potřeby hongkongské divadelní veřejnosti,” řekl o projektu šéf holandských architektů Ben van Berkel.

Takto má vypadat největší ze sálů.

Takto má vypadat největší ze sálů.

Předpokládaný pohled do sálu Prostředního divadla

Předpokládaný pohled do sálu Prostředního divadla

Navrhovaný vzhled nejmenšího z divadelních sálů.

Navrhovaný vzhled nejmenšího z divadelních sálů.

„Během intenzivního procesu vytváření designu se náš tým snažil o řešení, která musela překlenout vrozené protiklady projektu: zachování maximální otevřenosti ve velmi kompaktním prostoru, poskytnutí veřejně orientovaného designu pro program převážně soukromého charakteru a přeměnu přirozeně černého boxu, jímž divadlo je v místo s maximální průhledností a interakcí. Vytvořili jsme domov pro umění a pódium pro veřejnost,” doplňuje jeho slova Hannes Pfau, hlavní z architektů operující přímo v Hongkongu.

Řez hlavní scénou

Řez hlavní scénou

Řez druhou scénou

Řez druhou scénou

Řez nejmenší scénou

Řez nejmenší scénou

Právě otevřenost a transparentnost fasády jsou základním odlišujícím prvkem od tradičních divadel, jež se ze své podstaty okolnímu světu uzavřela.

Jak divadelní scény, tak i zkušebny a taneční sály nebudou před kolemjdoucími nic skrývat, aby se mohli přesvědčit o tom, co se uvnitř děje a eventuálně se nadchnout pro návštěvu některé z představení.

Provozovatelé multiplexu jdou v úvahách o způsobu využití prostor budovy ještě dál a plánují ponechat některé prostory volně přístupné pro nezávislá vystoupení a aktivity, které však budou mít svůj vlastní harmonogram.

Umístění tanečního centra (světle modrá) a velké zkušebny (tmavě modrá)

Umístění tanečního centra (světle modrá) a velké zkušebny (tmavě modrá)

Umístění tří zón vyhrazených pro občerstvení, malé obchody a doplňkové druhy zábavy.

Umístění tří zón vyhrazených pro občerstvení, malé obchody a doplňkové druhy zábavy

Architekti vedli interiérem budovy jednu základní trasu, jež má přibližně osmičkový tvar a která propojuje jak stranu směřující k nábřeží se stranou blíže náměstí, tak všechna podlaží, a přivádí návštěvníky postupně k jednotlivým sálům a zkušebnám.

Vyznačení hlavního pěšího koridoru vedoucího napříč podlažími a celou budovou.

Vyznačení hlavního pěšího koridoru vedoucího napříč podlažími a celou budovou

Umístění jednotlivých divadel v budově

Umístění jednotlivých divadel v budově

Návrh komplexu je zajímavý nejenom z estetického a uměleckého hlediska, ale především z toho technického. Hlavním úkolem bylo umístit jednotlivé scény a také další sály tak, aby se během produkce vzájemně nerušily. Aby každý z prostorů byl dostatečně izolovaný, ale zároveň, aby každý nabídl dokonalou akustiku.

A samozřejmě, aby ani do jednoho nezaléhal zvuk zvenčí. Proto je například jeviště hlavního divadla zasunuto jedenáct metrů pod úroveň povrchu. Dvě menší scény jsou naopak vyzdviženy nad úroveň země.

Dalším opatřením, zajišťujícím izolaci před hlukem, a především otřesy přicházejícími z nové hlučné čtvrti, je uložení celé objemné budovy na 650 izolačních pružin (v těsné blízkosti vede například tunel rychlodráhy k letišti).

Každé z divadel je pak v budově uloženo stylem box v boxu, každý má tedy dvojitý plášť, jenž ho od všeho ostatního izoluje. Ke stejnému účelu slouží plovoucí desky vložené mezi divadla a okolní zóny uvnitř budovy.

Plánek nové čtvrti v Hongkongu

Plánek nové čtvrti v Hongkongu

FOTO: WKCDA