Autory návrhu jsou architekti z ateliéru HaysomWardMiller Architects.

Vítězný dům působí na první pohled nenápadným, až skromným dojmem, nejvíce ze všeho připomíná trojici chaloupek choulících se k sobě. Ve skutečnosti je tvořen jednou hlavní podlouhlou budovou, z níž vystupují dvě kratičká křídla.

Hlavní část má šikmou pultovou střechu s několika střešními okny přivádějícími světlo do koupelny a kuchyně. Úzký pruh hlavní budovy je zastřešen plochou, zelenou střechou.

Dvojice křídel vybíhající z hlavní budovy má různě orientované sedlové střechy, jež mají lví podíl na vzhledu připomínajícím trojici samostatných domků. Navíc, ukryjí-li se pak střechy pod příkrovem sněhu, připomínají hřbety pohoří, jež se klene za jezerem. Právě zasazení domu do krajiny Skotské vysočiny je jedním z jeho kladů, které si pochvalovala pětičlenná odborná porota soutěže.

Zasněžené střechy domu připomínají hřebeny pohoří za jezerem.

Zasněžené střechy domu připomínají hřebeny pohoří za jezerem.

FOTO: Richard Fraser

Zdi domu jsou obloženy opalovaným dřevem skotského modřínu a proti návalům nepříznivého počasí je chrání tradiční, na sucho stavěná kamenná zídka. Prostor mezi ní a domem zabírají terasy.

Pohled z výšky odhaluje, jak jsou ve skutečnosti tři části domu propojené.

Pohled z výšky odhaluje, jak jsou ve skutečnosti tři části domu propojené.

FOTO: Richard Fraser

Není to ovšem pouze vzhled, čím dům na břehu jezera odborníky zaujal. Stavba určená pro profesionálního hrnčíře a výrobce keramiky je totiž navržena jako tzv. off grid, tedy zcela samostatná z hlediska jejích nároků na spotřebu energií a vody. Elektrickou energii dům získává ze slunce, vodu pak z vlastního vrtu.

Chráněný vstup do domu

Chráněný vstup do domu.

FOTO: Richard Fraser

Odborníky potěšilo také uspořádání interiéru. Do domu se vstupuje z boční strany hlavní podlouhlé části. Návštěvník tak má po pravé ruce první z křídel, v němž je dvojice pokojů, jež mají oba vlastní vstup na společnou terasu. Po levé straně ode dveří je nejprve dílna, za ní je koupelna.

Zdi stavby jsou obložené opalovaným modřínovým dřevem.

Zdi stavby jsou obložené opalovaným modřínovým dřevem.

FOTO: Richard Fraser

Chodbou kolem koupelny se přichází do srdce domova, jímž je kuchyň s jídelnou. Její velká posuvná okna vedou na již zmiňovanou terasu.

Za nimi je podlouhlý prostor vyhrazen jako studovna a odděluje tak rušnější část domácnosti od ložnice majitelů, která částečně sousedí s obývacím pokojem. Právě ten je druhým maličkým křídlem stavby, uvnitř je ovšem propojen s jídelnou a kuchyní velkými stavebními otvory v rohu vedle krbu.

Dům ze všech stran alespoň částečně chrání tradiční na sucho stavěná kamenná zeď.

Dům ze všech stran alespoň částečně chrání tradiční na sucho stavěná kamenná zeď.

FOTO: Richard Fraser

V interiéru stavby se na stěnách vzájemně hezky doplňují bílá hrubší omítka a bělené olejované dřevěné obklady.

Jídlenu je možné v teplých dnech propojit s terasou venku.

Jídelnu je možné v teplých dnech propojit s terasou venku.

FOTO: Richard Fraser

To, čím ale dům architekty nejvíce zaujal, je jeho provázanost s nádhernou okolní krajinou. Velká okna nabízející obyvatelům z každé místnosti možnost kochat se výhledem na ni. Zároveň také architekti ocenili volbu místních materiálů.

Dalším kladem, který porota vysoce hodnotila, je praktické uspořádání interiéru jasně odrážející úzkou spolupráci architektů s klienty.

Obývací pokoj je druhou částí domu, která má sedlovou střechu.

Obývací pokoj je druhou částí domu, která má sedlovou střechu.

FOTO: Richard Fraser

Obývací pokoj je s jídelnou a kuchyní propojen v interiéru velkými stavebními otvory v rohu vedle krbu.

Obývací pokoj je s jídelnou a kuchyní propojen v interiéru velkými stavebními otvory v rohu vedle krbu.

FOTO: Richard Fraser

„Tento dům byl ušit přesně na míru svému okolí. Je vetkán do tapisérie tohoto místa, které tak vypadá ještě lépe než předtím. Toto je druh architektury, kterou si snadno zamilujeme, ze které se snadno učíme, toto je způsob výstavby, ve které jsme my, zde v Británii, čím dál lepší,“ zaznělo na slavnostním vyhlašování výsledků letošního ročníku soutěže Dům roku 2018.

V interiéru se doplňuje bílá omítka s obklady z běleného olejovaného dřeva.

V interiéru se doplňuje bílá omítka s obklady z běleného olejovaného dřeva.

FOTO: Richard Fraser

Půdorys domu

Půdorys domu.

FOTO: HaysomWardMiller Architects