Rodina, která chová koně, se rozhodla v daném místě zakotvit nejen kvůli výhledu, ale zejména kvůli pocitu absolutní volnosti v přírodě daleko od civilizace.

Představovali si otevřený dům, který bude rámovat panoramatický obraz krajiny. Architekt Robert Konieczny vytvořil koncept obdélníkové stavby s otevřenou dispozicí, se dvěma podélnými prosklenými stěnami.

Když majitelé vstup uzavřou a zároveň vysunou stěnu z levé části fasády před lodžii, promění se dům v nedobytnou pevnost.

Když majitelé vstup uzavřou a zároveň vysunou stěnu z levé části fasády před lodžii, promění se dům v nedobytnou pevnost.

FOTO: Jakub Certowicz

Vnitřní prostor je rozdělen na společnou obývací část a ložnicovou část se třemi pokoji. Hlavním akcentem ve všech obytných místnostech je nejkrásnější výhled, který dům nabízí, proto je celá severovýchodní fasáda složena z velkoformátových posuvných skleněných ploch.

Posunutím skleněných polí lze interiér za hezkého počasí zcela otevřít a stát se přímou součástí přírody. Podobný princip je uplatněn zčásti i na protilehlé jihozápadní fasádě, kde architekt vytvořil podélnou lodžii zapuštěnou do hmoty stavby.

Společný obývací prostor domu je zcela otevřený a transparentní. Výhled severovýchodním směrem na panoráma krajiny se tu setkává se slunečními paprsky přicházejícími přes lodžii na jihozápadě.

Společný obývací prostor domu je zcela otevřený a transparentní. Výhled severovýchodním směrem na panoráma krajiny se tu setkává se slunečními paprsky přicházejícími přes lodžii na jihozápadě.

FOTO: Jakub Certowicz

Část jihozápadní fasády je prosklená, část kompaktní a uzavřená, zde jsou umístěny prostory zázemí – šatna, koupelny apod.

Lokalita v táhlém svahu je, podobně jako řada podobných míst v Polsku, ohrožena sesuvy půdy. Aby se omezilo toto riziko, je stavba konstruována jako most, stojící na třech příčných železobetonových pilířích, a voda pod domem může volně protékat. Podobu domu ovlivnily také požadavky na bezpečnost.

V severovýchodní fasádě se po celé délce střídají pevné a posuvné prosklené plochy. Do každého otevřeného pole je vloženo zábradlí z čirého bezpečnostního skla.

V severovýchodní fasádě se po celé délce střídají pevné a posuvné prosklené plochy. Do každého otevřeného pole je vloženo zábradlí z čirého bezpečnostního skla.

FOTO: Jakub Certowicz

„Dospěl jsem k názoru, abych nenarušil dojem bydlení ve volné přírodě, nejlepší návrh zahrady bude žádná zahrada a nejlepším oplocením ohradník pro zvířata,“ pokračuje Robert Konieczny. To si vyžádalo speciální zabezpečení.

Ložnice jsou lemovány průběžnou prosklenou chodbou, která slouží jako tepelný i zvukový izolant, ale nebrání osvětlení a výhledu.

Ložnice jsou lemovány průběžnou prosklenou chodbou, která slouží jako tepelný i zvukový izolant, ale nebrání osvětlení a výhledu.

FOTO: Jakub Certowicz

Přízemí se dotýká terénu pouze v jižním nároží u hlavního vstupu, zatímco na opačné straně vyčnívá až tři metry nad terénem. Ložnice se tak dostávají do úrovně nepřístupného druhého podlaží.

Na způsob starých tvrzí vede k domu přístup po padacím mostě a celou prosklenou plochu na jihozápadní straně lze uzavřít masivními posuvnými panely a proměnit tak dům v kompaktní uzavřený hrad.

Dům se dvěma střechami

Sedlová střecha patří i na polském venkově k mantře stavebních úřadů, ochránců přírody a krajinného rázu. Dům tedy získal vzhled venkovské stodoly, opuštěné v lukách. Protipólem sedlové střechy se stala „obrácená střecha“ – místo vysoké podezdívky architekt navrhl zkosenou podnož.

Podnož se záměrně nedotýká terénu, aby pod domem mohla volně protékat voda. Stala se vítaným úložným prostorem na dřevo, krmení pro zvířata i zahradní náčiní.

Podnož se záměrně nedotýká terénu, aby pod domem mohla volně protékat voda. Stala se vítaným úložným prostorem na dřevo, krmení pro zvířata i zahradní náčiní.

FOTO: Jakub Certowicz

Zkosené plochy přispívají k větší bezpečnosti, a zároveň stavbu opticky odlehčují. Majitelé tak získali vítaný úložný prostor pro skladování dřeva, sena, zahradní techniky a dalšího nezbytného náčiní...

Požadavek stavebníků na snížení nákladů a rychlou, jednoduchou výstavbu vedl k monolitické železobetonové konstrukci, kterou realizovala místní stavební firma.

Architekt se rozhodl pro tepelnou izolaci zevnitř formou stříkané pěny, která zároveň plní funkci parozábrany. Betonová konstrukce se tak stala finálním povrchem fasády a realizace se oprostila od řady složitých a pracných detailů.

FOTO: Jakub Certowicz

„Vytvořili jsme dům se dvěma střechami, který chrání obyvatele před vodou, povětřím, poskytuje pocit bezpečí. Svým tvarem i funkcí se symbolicky podobá arše plující nad loukami,“ uzavírá architekt.

Jitka Pálková, www.mujdum.cz 


Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: