Výstavní neorenesanční vilu si majitel velkého mlýna Kandler nechal vybudovat v jeho sousedství na tehdejší Benešovské silnici. Stavba vznikla ke konci 19. století. Projekt vytvořil místní stavitel Josef Hartel.

Výtvarně byla vila podobná většině ostatních továrnických vil v Krnově. Půdorys stavby se blížil čtverci, stavba byla osově symetrická. Zajímavým detailem vily se stalo nárožní plastické vyznačení kvádrového zdiva a linie korunní římsy.

V interiéru vily se dochovalo hodně původních prvků.

V interiéru vily se dochovalo hodně původních prvků.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Působivě řešená je i vstupní partie se sloupovou otevřenou halou, sochy žen mezi „palácovými“ okny v patře a kupolí v barokním stylu.

Chloubou domu pak byla okázalá schodišťová hala. Tu projektant umístil do vily po vzoru paladiánských vil založených na symetrii a architektuře starého Řecka a Říma.

Ve vile nechybí výrazná schodišťová hala.

Ve vile nechybí výrazná schodišťová hala.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraal

Z celkem běžné továrnické rezidence se stavba vymkla v roce 1907, když Kandler požádal Leopolda Bauera o projekt její přestavby. Ten už tehdy patřil k prominentním vídeňským architektům. V Krnově ostatně v té době už podle jeho návrhu vyrůstala novostavba Střeleckého domu.

Chloubou vily je výrazně dekorovaná fasáda.

Chloubou vily je výrazně dekorovaná fasáda.

FOTO: Archiv publikace Slavné vily Moravskoslezského kraje

Architekt Bauer pro Kandlera vytvořil postupně tři verze projektu. Vnějšek domu nakonec zůstal prakticky nezměněn a architektova tvořivost se promítla hlavně do interiérového zařízení salonu, jídelny, ložnice a kuchyně. Nábytek inspirovaný stylem Biedermeier už úplně postrádal přísnost raně modernistických návrhů a měl spíš uvolněné tvary.

Interiéry byly zmíněny v prestižních architektonických časopisech, ale Bauerův úspěch měl i své stinné stránky. Architekt byl zklamaný omezeným rozsahem přestavby a navíc se svého honoráře musel domáhat soudně.

Pozdější majitel stavbu pěkně opravil. V rámci její renovace se do vily také vrátila i část nábytku navrženého Bauerem.