Nejpoužívanější jsou tradiční pálené cihly, pórobetonové stavební prvky i materiály na bázi lisované dřevotřísky doplněné polystyrenovou izolací. Jejich vlastnosti odpovídají ekologickým trendům i úsporám energie.

Rodinný dům postavený z Liaporbetonu je v podstatě stavebnice sestavená na základové desce zhruba za 3 týdny (podle typu domu). Zákazníci si nejčastěji vybírají variantu uzavřené stavby k dokončení.

Rodinný dům postavený z Liaporbetonu je v podstatě stavebnice sestavená na základové desce zhruba za 3 týdny (podle typu domu). Zákazníci si nejčastěji vybírají variantu uzavřené stavby k dokončení.

FOTO: Liapor

A protože náklady na hrubou stavbu jsou srovnatelné, zaměřte se na jejich užitné vlastnosti, které posléze ovlivňují náklady na bydlení i jeho kvalitu. V praxi se osvědčilo používat od jednoho výrobce nejen zdivo, ale i fasády a omítky. Přitom je vždy nutné dodržovat postupy doporučené výrobcem. Jedině tak za ně výrobce přebírá garanci.

FOTO: Heluz (2x)

Systém vybírejte pečlivě

Klasická pálená cihla má u nás nejdelší tradici. Dnes už zdaleka nejde jen o plné klasické pálené cihly, ale také o broušené děrované, tenkostěnné tvarovky, některé s tepelnou izolací s dostatečně vysokým tepelným odporem.

Většina výrobců dodává komplexní stavební systém pro celou hrubou stavbu domu. Modulový systém zdicích tvarovek umožňuje postavit obvodové, vnitřní, nosné i dělicí stěny.

Výběr je i v keramických překladech s vyloučením tepelných mostů, v obvodových konstrukcích nebo v keramických montovaných stropech. Pálené cihly mají vysokou statickou nosnost, ustálenou hmotnostní vlhkost, jsou ohnivzdorné a mají dobré difúzní i akustické vlastnosti.

Broušené cihly Family mají výborné tepelně izolační vlastnosti v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Cihly mají propracovanou geometrii cihelného bloku minimalizující prostup tepla při zachování vysoké pevnosti.

Broušené cihly Family mají výborné tepelně izolační vlastnosti v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Cihly mají propracovanou geometrii cihelného bloku minimalizující prostup tepla při zachování vysoké pevnosti.

Moderní pórobeton patří ke komplexním stavebním systémům, obsahujícím obvodové, vnitřní nosné i nenosné stěny, stropy, střešní konstrukce, schodišťové stupně, okenní a dveřní překlady.

Zdicí malta Ytong je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových stejnojmenných tvárnic.

Zdicí malta Ytong je určena k tenkovrstvému zdění přesných pórobetonových stejnojmenných tvárnic.

FOTO: Ytong (2x)

Existují dva základní druhy pórobetonu. Bílý (z křemičitého písku, vápna a cementu) a šedý (ze směsi elektrárenského popela a vápna). Výrobci pórobeton odlehčují plynem a hydrotermálně ho zpracovávají. Také tento materiál má dobré tepelně technické vlastnosti díky vzduchu uzavřenému v makropórech. Ten působí jako přirozený izolant.

Výhodou pórobetonu je nízká hmotnost i tři pevnostní třídy, které zaručují dostatečnou únosnost. Pórobeton dýchá, takže spolehlivě vyrovnává vlhkost vnitřního a venkovního prostředí. Je zdravotně nezávadný a nehořlavý, ale ve srovnání s pálenou cihlou má nižší savost. Se vzrůstající vlhkostí se zvyšuje objemová hmotnost a zhoršují se tepelně izolační vlastnosti.

Materiál se dodává s vyšším obsahem vlhkosti (30 %), která se po zpracování usazuje na 6-9 %. Předností pórobetonu je jednoduché řezání tvarovek pilou, hoblování, vrtání či vysekávání drážek.

Kompletní stavební systém z bílého pórobetonu nabízí ucelené řešení pro ekonomicky i ekologicky šetrné stavění. Výrobce navíc poskytuje řadu odborných služeb, mezi něž patří poradenství při projektu i výstavbě.

Kompletní stavební systém z bílého pórobetonu nabízí ucelené řešení pro ekonomicky i ekologicky šetrné stavění. Výrobce navíc poskytuje řadu odborných služeb, mezi něž patří poradenství při projektu i výstavbě.

Vápenopískové zdivo je pokrokový stavební materiál, jehož obliba hlavně v posledních letech prudce stoupá. Důvodem je optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou.

Tím je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.

Zdicí systém z vápenopískových cihel Sendwix byl přímo navržen pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.

Zdicí systém z vápenopískových cihel Sendwix byl přímo navržen pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.

FOTO: Sendwix

Dřevocementové tvárnice se skládají z přírodního materiálu na bázi dřeva (zhruba 90 %) a cementu. Z tepelně izolačního hlediska vylepšuje tvárnice polystyrenová vrstva na venkovní straně.

Tvárnice jsou duté, ukládají se na sebe nasucho vždy po několika řadách a zalévají se betonem. Vytváří se tak monolitická sendvičová stěna s betonovým jádrem, dřevocementovým obalem a se zatepleným polystyrenem. Zdivo zajišťuje dobrou nosnost stěn i tepelný odpor, nevýhodou je počáteční vlhkost, náročnost provedení a různost materiálů.

Nosný a zdicí systém dřevocementových tvárnic Izoblok je moderní technologie pro výstavbu levných a energeticky úsporných objektů.

Nosný a zdicí systém dřevocementových tvárnic Izoblok je moderní technologie pro výstavbu levných a energeticky úsporných objektů.

FOTO: Izoblok

Montované systémy, hlavně dřevostavby, používají sendvičový panel, který tvoří dřevěný rám vyplněný minerální izolací a opláštěný dřevotřískovými deskami.

Stavby se vyznačují malou objemovou hmotností, vysokou pevností v tahu i tlaku, snadnou opracovatelností a velkou flexibilitou. Předností montovaných staveb je suchá a rychlá montáž. Dřevostavby mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Dřevo však není schopné akumulovat teplo.

Jeden z novějších stavebních systémů pro rodinné domy, Skeletsystem, umožňuje mít stavbu pod střechou již za 3 týdny.

Jeden z novějších stavebních systémů pro rodinné domy, Skeletsystem, umožňuje mít stavbu pod střechou již za 3 týdny.

FOTO: Goldbeck

Sledujte užitné vlastnosti

Tepelný odpor konstrukce zabrání úniku tepla v zimě zevnitř a v létě udržuje v domě chlad. Při srovnatelných cenách materiálu by mělo být toto měřítko rozhodující. Čím vyšší je tepelný odpor, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti zdiva. Tato položka je důležitá i z hlediska tepelných ztrát, nákladů na vytápění a tepelné pohody v místnosti.

Zabudovaná vlhkost je úměrná množství vody obsažené v použitém zdivu. Ovlivnit ji mohou i srážky a nedostatečná izolace proti vzlínání vlhkosti. Vlhkost pak zvyšuje náklady na vytápění a může vést i ke tvorbě plísní.

Tepelná akumulace zajišťuje rovnoměrné a přirozené klima ve vnitřním prostoru. Je neocenitelná zejména v létě, kdy vyrovnává teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Přes den se postará o příjemný chládek a v noci nahromaděné teplo vyzařuje.

Dům postavený z broušených cihel Porotherm 44 Profi a přední část z Porotherm 30 Profi, které jsou určené pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.

Dům postavený z broušených cihel Porotherm 44 Profi a přední část z Porotherm 30 Profi, které jsou určeny pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny.

FOTO: Porotherm

Zdravotní nezávadnost ovlivňuje struktura materiálu a množství chemických složek potřebných pro jeho úpravu nebo konzervaci.

Difúzní odpor je schopnost materiálu zajistit v bytě optimální vlhkost, tedy propouštět přebytečné páry ven a v případě potřeby je dodávat zpět. Tato vlastnost mírní dýchací potíže, zamezuje kondenzaci vody a vzniku plísní. Čím má nižší hodnotu, tím lépe stavba hospodaří s vlhkostí.

Trvanlivost stavby vyjadřuje způsobilost materiálu neměnit se v čase. Jde hlavně o změnu objemu vlhkosti, kdy může docházet k praskání omítek.

Komplexnost a flexibilita zdicích prvků ručí za jednoduchost a kvalitu stavby, sníženou pracnost, bohatou nabídku sortimentu a umožňuje i případné pozdější úpravy či rekonstrukce.

Bungalov z ekologického a ekonomicky úsporného pórobetonu je vhodný do rovinatého, ale i mírně svažitého terénu pro samostatný pozemek, ale i do zástavby s maximálně dvěma nadzemními podlažími.

Bungalov z ekologického a ekonomicky úsporného pórobetonu je vhodný do rovinatého, ale i mírně svažitého terénu pro samostatný pozemek, ale i do zástavby s maximálně dvěma nadzemními podlažími.

FOTO: Porfix

Zvukově izolační vlastnosti ovlivňují klid v místnostech. Ze všech u nás používaných zdicích materiálů splňují tyto požadavky nejlépe tradiční pálené cihlové systémy, jejichž kvalitu ověřil čas.